Hoe verder na de sluiting?

Hoe verder na de sluiting?

In het Parro bericht van 3 april schreef ik al het volgende:

Als de school straks weer open gaat, gaan we eerst blij zijn dat we er allemaal weer zijn.
We gaan wennen aan het weer naar school gaan (en moeten).
We gaan niet doen alsof er geen sluiting is geweest.

Na het wennen aan school gaan we toetsen afnemen om te kijken welke lesstof er wel geleerd is en welke niet.
Dit doen we om te kijken hoe we ons onderwijs in moeten gaan richten.(diagnostisch toetsen)

De uitslagen van de toetsen zullen niet terug te vinden zijn op de rapporten. Daar zijn ze immers niet voor bedoeld.
We weten nog niet wanneer de school weer open gaat. We weten wel al dat we dit schooljaar geen citotoets meer af gaan nemen.
Dat doen we na de zomervakantie in de derde lesweek. En ook dan op diagnostische basis.
Dus ook de uitkomst van deze toets zal niet terugkomen op het rapport of in het dossier van uw kind.

Sommige kinderen zullen veel leren deze periode en weinig achterstand oplopen en anderen wat meer.
We gaan, als de school weer open gaat, op een kind vriendelijke en eerlijke manier het onderwijs weer oppakken.
We zullen de tijd nemen die nodig is om een (eventuele) achterstand in te lopen. Ook als dat wat langer duurt.

Beste ouders het komt goed!

Na de sluiting gaan we dus geen toetsen uitvoeren die op de rapporten komen te staan. Mochten we na de meivakantie opengaan dan zullen we overleggen of er rapporten geschreven worden en als we dat doen, hoe deze er dan uit zullen zien. Het zal niet zoals u van ons gewend bent een uitdraai van toetsen zijn. Zoals geschreven willen we op een kindvriendelijke en -eerlijke manier beeld geven van het geleerde en de prestaties van de afgelopen periode. Een uitdraai van toetsen is hiervoor niet passend.
Mochten we ook na de meivakantie gesloten blijven, dan zullen we dit schooljaar mogelijk geen eind rapporten schrijven.

Er zullen dit schooljaar geen voorlopige VO adviezen gegeven worden in groep 7. Deze worden immers doorgaans mede bepaald door de behaalde resultaten in groep 7. Op dit moment wordt er erg hard gewerkt door leerkrachten en kinderen om de nodige kennis eigen te maken. In de loop van groep 8 volgend schooljaar, wordt wat er dit schooljaar gemist wordt ingehaald. Daarna is er voldoende tijd en mogelijkheid om een passen VO advies te formuleren (volgend schooljaar in groep 8 dus).

U leest, wij denken al goed na hoe verder na de sluiting. Maar een heleboel kunnen we nog niet bedenken en bepalen. We weten immers niet wanneer we weer open gaan. En als we open gaan, hoe dit er dan uit gaat zien. Er zullen dan ongetwijfeld nog de nodige restricties zijn om de verdere uitbraak van het Corona virus te beperken.

Hoe om te gaan met jaarafsluitingen is dus nog niet bedacht. Daarvoor nemen we nog wat meer tijd en wachten we nog een poos af wat de toekomst gaat brengen.