Dankbaar en blij

Zijn we met de ouderraad die lieve paas-attenties gemaakt en bezorgd heeft. Voor de kinderen, voor ouders maar ook voor de leerkrachten.

Zijn we voor de lading complimenten en cadeautjes die we gekregen hebben van kinderen en ouders.

Zijn we voor de inzet van kinderen en ouders. Bij het meewerken aan het thuis onderwijs.
Bij het helpen van rondbrengen van thuiswerktasjes, bij het bezorgen van nieuwe thuiswerktasjes enz. enz.