Hebben onze kinderen een onderwijsachterstand opgelopen? Zo gaan wij dit uitzoeken, dit gaan we vervolgens doen.

Afgelopen schooljaar is de school een flinke periode dicht geweest. Gelukkig hebben we snel en veel online onderwijs kunnen bieden. Ook hebben veel ouders thuis erg hard gewerkt aan het onderwijs van hun kind. Een goed samenwerking. Daar zijn we erg blij mee en trots op!
We hebben gemerkt dat sommige kinderen thuis goed konden concentreren en veel hebben geleerd. Voor andere kinderen was het thuis leren een stuk lastiger.

Komende periode gaan we de kinderen extra toetsen. Natuurlijk gaan we eerst een poos lekker op gang komen. Wennen aan het naar school komen, de hele dag weer aan de slag, wennen aan de leerkracht(en), wennen aan elkaar.
Maar zodra we zien dat kinderen weer in hun schoolritme zitten, gaan we toetsen welke lesstof er beheerst wordt en welke niet.
Deze informatie zal basis zijn van wat leerkrachten gaan herhalen/ aanbieden in de klas. Het kan zijn dat kinderen extra lesinstructie nodig hebben. Dat gaan we hen dan geven. Dit kan de leerkracht niet helemaal zelf/alleen. Daarom hebben we van het geld dat de overheid ons gegeven heeft juf Marjan Pleket ingehuurd. Juf Marjan is een Plusjuf. Zij gaat samen met de leerkrachten extra instructie geven aan kinderen die een achterstand opgelopen hebben in de vakken taal en rekenen.

De uitslagen van de toetsen zijn dus bedoeld voor het bepalen hoe we les moeten geven. Niet om een niveau van een kind te bepalen (zoals citotoetsen hier wel voor gebruikt worden bij een voorlopig advies in groep 7 of een eindadvies groep 8).
Voorlopige adviezen en eindadviezen worden gegeven op basis van gegevens die we de afgelopen schooljaren verzameld hebben minus toets uitslagen in/nav Coronasluiting. Toets uitslagen die we na de herfstvakantie verzamelen en toets uitslagen van het Drempelonderzoek zullen wel voor adviezen worden gebruikt.