Zomerschool is bijzonder goed bevallen… we gaan ons best doen ook komende zomervakantie dergelijke activiteiten te organiseren.

Deze zomer is er door school twee keer zomerschool georganiseerd. Een week is er een Your school of life geweest. Hier werden natuuractiviteiten, dans, yoga, filosoferen, en crealessen gegeven. (meer informatie is te vinden op de website van Your School of Life)
De tweede week was een Mad Science week (zie website:). Ook deze week is er aan thema’s gewerkt. Onder leiding van professoren is er gewerkt aan het maken van voertuigen, superstructuren (bruggen end), er is geleerd over de ruimte en feestbeesten 😊.

Ouders hebben veel gevraagd of dit organiseren elke zomer kan. Dit jaar was dit mogelijk door extra geld dat school ontvangen heeft in verband met de Corona sluiting. Dat geld zullen we volgend schooljaar niet ontvangen. Natuurlijk gaan we kijken of we op een andere manier kunnen zorgen dat zomerschool organiseren toch mogelijk is. Garanderen kunnen we helaas niets, want uit de reguliere onderwijsgelden kunnen we deze weken niet bekostigen.