Gezocht, mensen die willen meepraten in een werkgroep.

Onze schooltijden zijn drie jaar geleden veranderd. Voorheen kwamen kinderen van de onderbouw nl minder uren naar school. Bij de verandering werd duidelijk dat ouders (en leerkrachten) verschillend denken over de schooltijden.
Veel ouders (en teamleden) kozen voor de schooltijden die we nu hebben (alle dagen van 8.30 tot 14.45 uur en op woensdagmiddag vrij).
Maar bijna even veel ouders (en teamleden) zouden vijf gelijke schooldagen (bijvoorbeeld van 8.30 tot 14.00 uur) fijn vinden.

Omdat er drie jaar geleden vooral ouders van de lagere groepen aangaven vijf gelijke dagen fijn te vinden, is toen besloten dat na drie jaar ouders opnieuw gevraagd zou worden welke schooltijden hun voorkeur heeft.
Deze uitvraag moet dus opnieuw gedaan worden.

In de tijd hebben we daarnaast ook gemerkt dat we gekozen hebben om veel lesuren in 1 week te maken. Het resultaat is dat we naast de reguliere vakantie veel vrije dagen hebben. Dit resulteert nu al 2 schooljaren in een extra week vrij in juni. We horen dat er sommige ouders blij zijn met deze vrije dagen, maar ook ouders die hier niet blij mee zijn.

De huidige MR heeft besloten dat ze daarom niet alleen voor willen leggen om start en eindtijden te handhaven of veranderen. Maar ouders ook voor de mogelijkheid om minder uren per week en dus minder vrije dagen te kunnen kiezen.

Schooltijden worden niet zomaar veranderd op een school. Om al dan niet tot nieuwe schooltijden te komen moet een gedegen procedure doorlopen worden.
Een werkgroep moet opgericht. Deze werkgroep moet bepalen hoe ouders bevraagd worden en op basis van welke gegevens een voorstel voor handhaving of verandering aan de MR voorgelegd wordt.

De ouders van de MR besluiten vervolgens welke schooltijden de school zal gaan gebruiken.
Dit is bij wet zo geregeld.
Hebben leerkrachten niks te zeggen? Jawel, in de te doorlopen procedure kunnen leerkrachten ook hun mening geven. Hierdoor zullen er alleen opties gekozen kunnen worden waar leerkrachten ook achter kunnen staan. Zij bepalen dus mee, welke opties er aan ouders voorgelegd worden.

Maar kiezen en besluiten doen de ouders. Dit is zo omdat schooltijden van grote invloed zijn op het dagritme van een gezin en mogelijkheden voor ouders om te werken.

Om tot een goed besluit te kunnen komen zoek ik nu minimaal 1 ouder en 2 leerkrachten om mee te praten en denken in de werkgroep. De MR heeft al een ouder ingebracht in de werkgroep, vandaar dat 1 ouder erbij al voldoende kan zijn.
Mochten meer ouders zich aanmelden dan is dat natuurlijk prima. Mocht de groep te groot worden dan moeten we overleggen hoe goed met de aanmeldingen om te gaan.
Overleg van de werkgroep zal vooralsnog via Teams gedaan worden.
Aanmelden kan bij mij, godelieve.odijk@ozhw.nl

Alvast bedankt voor de hulp!

Overigens zullen we ook een werkgroep kamplocatie groep 8 oprichten. Dit omdat de huidige kamplocatie erg ver weg ligt. We moeten er met de bus naar toe dat kost veel geld en daarnaast is de locatie vrij prijzig. Graag willen we een locatie dichter bij huis die minder duur is. Wilt u daarbij helpen dan kan opgeven bij hetzelfde mailadres!