Coronaprotocol, wat zijn de belangrijkste regels, hoe gaan wij hier mee om….

Als school volgen wij de regels van het RIVM. Daarnaast is er een landelijk onderwijsprotocol opgesteld. Ons bestuur: OZHW kijkt naar deze informatie en geeft richtlijnen voor de scholen (hierover krijgt u regelmatig een brief van ons bestuur).
Tot slot kijken wij als school wat al deze richtlijnen voor ons in praktijk betekenen.

Op rij:
• Kinderen komen naar school, mits zijn geen Corona gerelateerde klachten hebben. Kinderen met Corona klachten blijven thuis. Ook als familieleden in quarantaine moeten, doen de kinderen hieraan mee.
• Ouders mogen niet in school. Alleen als er een afspraak gemaakt wordt met een leerkracht kan een ouder naar school komen. Ouders die school binnen komen, doen dit via de voordeur van het RaJuBiBoS en vullen daar een formulier in. Ouders mogen alleen op het plein als zij een kind komen brengen dat in groep 1-2 zit of op de peuterspeelzaal. Ook als ze komen helpen met Pleinwacht mogen ouders op het schoolplein.
• Omdat ouders niet in school mogen, zullen ouder vertel gesprekken digitaal gevoerd worden. Hiervoor heeft u de inlog van uw kind nodig in Teams. Deze is gelijk aan de inlog van vorig schooljaar. Aan nieuwe leerlingen/ nieuwe ouders zullen we inloggegevens verstrekken.
Ook de informatieavond wordt digitaal gegeven. Hiervoor zal de leerkracht net als bij de onlinelessen voor kinderen een vergadering aanmaken in Teams.
• Er worden voorzorgsmaatregelen getroffen op school. Er wordt extra schoongemaakt, handen worden extra gewassen, er wordt extra geventileerd in de klassen. Ons ventilatiesysteem voldoet aan de gestelde eisen. Toch is extra ventileren nodig. Leerkrachten zullen daarom ramen en deuren openhouden. Het is handig als kinderen rekening houden met de kleding die zij dragen op school. Er wordt zoveel mogelijk buiten gegymd (tot de herfstvakantie zullen op vrijdagen alle gymlessen buiten gegeven worden als het weer dit toelaat).
Materialen van leerlingen worden zo min mogelijk gedeeld. Iedereen gebruikt alleen eigen spullen. Kinderen worden betrokken in de extra voorzorgsmaatregelen. Zo maken kinderen in de groepen 4 tot en met 8 na schooltijd hun eigen tafel en stoel schoon.
• Tot januari zullen er geen excursies of uitjes georganiseerd worden. Tenzij het belang van het uitje/ de excursie zo groot wordt geacht dat hier een uitzondering voor gemaakt kan worden. In dat geval wordt er tijdens de excursie nog extra op de Corona maatregelen gelet.