Aanmelden broertjes/zusjes

Wij zijn al druk bezig zijn met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. Daarom verzoek ik u vriendelijk om broertjes en/of zusjes alvast aan te melden. Een aanmeldformulier kunt u ontvangen door een e-mail te sturen naar Leontine van de administratie via: leontine.hemmes@ozhw.nl.