Volgende week alle kinderen vrij, de leerkrachten aan de slag!

Volgende week zijn de kinderen vrij. De leerkrachten zijn dat niet. Tijdens studiedagen gaan we samen aan de slag. Als lerende organisatie organiseren we elk schooljaar verschillende teambijeenkomsten en studiedagen waarop we onderzoeken en bespreken hoe ons onderwijs beter kan.

Pedagogisch klimaat,

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen en volwassenen gelukkig zijn bij ons op school. Mensen die gelukkig zijn/ goed in hun vel zitten, leren immers het meest. Daar staan we als KJS voor.

Dit geluk maken we samen, hierbij beginnen we bij onszelf. Het is belangrijk dat we weten wie we zijn, wat we kunnen en wat we willen. Als leerkrachten, als school, zodat we kinderen kunnen helpen ontdekken wie zij zijn, wat zij kunnen en wat ze willen. We leren ze nadenken over henzelf, reflecteren en verbanden leggen. Hun talenten ontdekken en ontwikkelen

(KJS met hart voor elk talent)

We hebben een aantal nieuwe leerkrachten in de school. Deze dagen is er aandacht voor het vasthouden van de KJS cultuur ten aanzien van het pedagogische klimaat. En de mogelijkheden om het talent onderwijs te ontwikkelen.

 Samen bespreken we als team hoe we deze ontwikkeling stimuleren. Hoe gaan we met onze kinderen (en ouders) om maar ook hoe dragen we kennis over.

Toekomst gericht leren,

Met onze kinderen werken we dagelijks hard aan basisvaardigheden; taal en rekenen. Dit doen we op gevarieerde manier waarbij we de kinderen zoveel mogelijk inzicht geven in wat ze al kunnen en wat ze nog kunnen leren. Eigenaarschap van hun leerproces is hierbij belangrijk. Door de verwerking gevarieerd aan te bieden wordt er met veel enthousiasme geleerd. Al een aantal jaar nu werken we met doelenbladen, groeitaken en sinds dit schooljaar met circuit werk. Dit circuit werk wordt ook regelmatig ingezet bij de zaakvakken waar de kinderen zoveel mogelijk kennis opdoen over de wereld om hen heen. Naast circuit werk, werken de kinderen ook aan werkstukken, presentaties waardoor ze onderzoekend en ontwerpend leren. Ze leren kritisch zijn op de informatie die ze krijgen van het internet en andere informatie bronnen. Maar ze leren ook presenteren. (21e eeuwse vaardigheden)

We zijn heel tevreden over het werken op bovenstaande manier, maar als lerende organisatie willen we blijven zoeken naar manieren waarop we het onderwijs kunnen verbeteren. Leerkrachten zullen daarom presenteren welke werkvormen zij in de klas ontwerpen om bovenstaande manier van werken beter te maken.

(Deeplearning van Michael Fullan vormt hiervoor een goede theoretische basis)

 Kom verder!

 Op de KJS wordt hard gewerkt aan vaardigheden van de kinderen. In alle groepen krijgen de kinderen Engels. Kunst en cultuur onderwijs is ingebed in de school, dagelijks bewegen de kinderen. Tijdens gym maar ook als onderdeel van de lessen. Ons talent onderwijs is meer ontwikkeld door de inzet van meester Jasper tijdens de technieklessen.

 We zien ruimte in de verdere ontwikkeling van ons talentonderwijs. Daarom zullen we een nieuwe muziekmethode aanschaffen met hulp van het Kunstgebouw. Ook zullen we een nieuwe werkvorm bespreken; talentmiddagen. Lesmiddagen waarop de kinderen onder leiding van (vak)leerkrachten hun talenten verder uit kunnen werken/ ontwikkelen.

 Hoewel we veel samen leren en ontwikkelen, houden we ook veel zoals het is. Want de structuur waarmee we werken en onze kinderen duidelijkheid en houvast bieden, werkt goed. De leer resultaten van onze kinderen zijn goed. Al onze kinderen maken een goede groei in leerprestaties door. Ook de kinderen die leren lastig vinden en bij ons op school hun plaats vinden. Daar zijn we trots op.

Natuurlijk houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen die de school doormaakt. Daarnaast zult u de resultaten terug zien en horen in de ervaringen en enthousiaste verhalen van uw kind!