Vertrouwenspersonen stellen zich voor….

Op onze school zijn twee vertrouwens personen actief. Het zijn juf Kimberly Jacobs (voor de onderbouw) en Marjolein Tims (voor de bovenbouw). De vertrouwenspersonen zijn er voor de kinderen die iets willen bespreken dat ze niet met hun eigen leerkracht, vriendjes/vriendinnetjes of ouders willen delen. Het gespreksonderwerp kan heel divers zijn.

De naam: vertrouwenspersoon zegt de functie al… het gesprek wordt in vertrouwen gevoerd. De vertrouwenspersoon zal het feit dat het gesprek gevoerd is en de inhoud niet delen met derden, tenzij dit overeen gekomen wordt het met kind.
Als de gedeelde informatie dermate heftig is dat de veiligheid of het welzijn van een kind in het geding blijkt of lijkt zal de vertrouwenspersoon ook actie ondernemen, maar altijd met medeweten van het kind zelf.
Als kinderen het spannend of moeilijk vinden om de vertrouwens personen aan te spreken, dan zijn zij ook op een andere manier te bereiken. In school hangen 2 brievenbussen. Kinderen kunnen een briefje in de bus doen. De vertrouwenspersonen zullen het bericht lezen en desgewenst de schrijver/ schijfster van het briefje aanspreken. Deze week hebben de vertrouwenspersonen zich in elke klas voorgesteld. Ook zijn de groepen bij de brievenbussen gaan kijken. Zodat iedereen afweet van de functie en mogelijkheden.

Voor volwassenen (zowel teamleden als ouders) hebben we op school ook een vertrouwenspersoon. Dit is Kimberly Jacobs. Ook volwassenen kunnen een vertrouwelijk gesprek met haar aanvragen als hier behoefte aan is. Kimbery is bereikbaar via mail: kimberly.jacobs@ozhw.nl, op dinsdag, woensdag en donderdag werkt ze op school en kunt u haar opzoeken/ aanspreken. Daarnaast kunt u school bellen als u haar wil spreken.

Mensen die een vertrouwenspersoon willen spreken die niet gekoppeld is aan onze school kunnen terecht bij een externe vertrouwenspersoon. Gegevens van deze persoon kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van OZHW.