Verslag MR (25-5-2023)

De vergadering vindt plaats op school. We zijn niet helemaal compleet.

Wij hebben de notulen van de vorige vergadering besproken. Er zijn geen punten voor de rondvraag. Er is geen reactie gekomen vanuit de ouders over de laatste Nieuwsflits.

Formatie

Er is gesproken over de formatie. Deze was in concept rond. Door vertrek van een fulltime leerkracht stond er een vacature uit in de onderbouw. Deze is gevuld voor 0.6 fte. Hierdoor staat er nog een vacature uit voor 0.4 fte. Zodra dit rond is wordt het plaatje voor volgend jaar met de ouders en leerlingen gedeeld.

Parkeerbeleid

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de MR zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid rondom de school. Dit had te maken met veel verkeerd geparkeerde auto’s. Inmiddels heeft Diana contact gehad met de wijkagent. Zij komt wat vaker controleren.

Mediawijsheid

Er was een vraag vanuit de oudergeleding over hoe wij op school aandacht besteden aan mediawijsheid. Dit doen wij via de methode Leefstijl. Dit komt in meerdere thema’s kort terug maar er is ook één thema per jaar dat hier dieper op in gaat.

Studiedagen schooljaar 23/24

Volgend jaar hebben wij een langer schooljaar vanwege het verspringen van de zomervakantie. Het schooljaar duurt 42 weken in plaats van 40. Hierdoor wordt de hoeveelheid lesgevende uren te groot. Als school heb je wat beperkingen in het aantal doorbroken lesweken waardoor het niet mogelijk is om nog meer volledige studiedagen toe te voegen aan het volgende schooljaar. Diana wil wat voorstellen doen voor het toevoegen van een aantal vrije middagen.

Wervingsprocedure MR

In de vorige nieuwsflits heeft u kunnen lezen dat Sabine van de oudergeleding per volgend schooljaar stopt met de MR. Omdat het aantal leerkrachten en het aantal ouders in de MR gelijk moet blijven willen wij een wervingsprocedure starten. De oudergeleding zal binnenkort een Parro bericht uitdoen waarin zij uitleg geven wat lid zijn van de MR precies inhoudt en hoe ouders zich kunnen opgeven wanneer zij hier interesse in hebben. Bij meerdere aanmeldingen zal er gestemd moeten worden