Verslag MR 19-5-2022

Iedereen is aanwezig en we starten of er vragen voor de rondvraag zijn. Deze worden genoteerd en daar komen we later op terug.

We bekijken gezamenlijk welke acties en besluiten er van de lijst af mogen.

Schoolse zaken : Diana

 • Er is afgelopen week een inventarisatie gedaan naar de arbeidsomstandigheden op de KJS. Hier zal een rapport van worden gemaakt met aanbevelingen. Zodra deze binnen is bespreken we dit tijdens volgend overleg.
 • Godsdienst. Leerkrachten geven aan dat 45 minuten godsdienst per week te veel op het rooster drukt. Het is verplicht om vormingsonderwijs aan te bieden, maar het mag ook op een andere manier. Voorstel om de lessen volgend schooljaar in te korten naar 30 minuten. Ook kan het in groep 7 & 8 verdeeld worden. Bijvoorbeeld het eerste half jaar groep 7 en het tweede half jaar groep 8.
  Discussie over het invullen van godsdienstonderwijs zetten we op de agenda voor eerste bijeenkomst schooljaar ‘22/’23.
 • Schoolplan. Schoolplan voor ‘22-‘26 wordt geschreven. Eind van het schooljaar wordt dit met de MR gedeeld ter goedkeuring. Voor de volgende vergadering doornemen en evt. punten formuleren.
 • Werkdrukmiddelen: Leerkrachten hebben input geleverd: vakdocent gym, vakdocent techniek en onderwijsassistent.
 • NPO middelen: Het huidige plan wordt geëvalueerd op basis van analyses, onderwijsbehoefte en uitslagen CITO’s. Het bedrag voor komend schooljaar is lager dan vorig jaar. Dit schooljaar €700 per leerling, volgend jaar €500 per leerling. Aangepast plan wordt ter goedkeuring met MR gedeeld zodra het klaar is.
 • Nieuw teamlid MR: In het team uitvragen wie enthousiast is om zich bij de MR aan te sluiten.
 • Groepsindeling: Formatie komend schooljaar wordt besproken. Fijn dat het weer gelukt is om een mooi passend plaatje te maken. Het zal in de eerstkomende nieuwsflits worden gedeeld met alle ouders en de leerlingen.

Er wordt een foto gemaakt van de huidige MR. Deze zal op de website worden geplaatst.

De vragen voor de rondvraag worden besproken waar Diana nog bijzit i.v.m. feedback vanuit de directie. Op de volgende agenda zal de rondvraag eerder op de agenda worden geplaatst.

 • Fietsexamen groep 7: De fietsen worden vooraf gekeurd door de politie. De fietsen moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Is er een mogelijkheid dat er m.b.v. ouders/ fietsenmaker een workshop (talentenmiddag) wordt georganiseerd waar kinderen zelf hun fiets in orde kunnen maken? Leren banden plakken? Wij nemen dit mee in de planning voor komend schooljaar en vinden dit een heel leuk plan.
 • Rekenspecialist : Door het vertrek van juf Jolanda vertrekt er naast een goede leerkracht ook een rekenspecialist. Hoe gaat de school dit invullen? Er zal worden gekeken in het team of er collega’s zijn die hiervoor interesse hebben.
 • Vol programma: We krijgen te horen dat ouders het school programma, vooral na de meivakantie, erg vol vinden. Avond4daagse, uitstapjes, excursies, CITO, toetsen. We hebben als eerste dit schooljaar zomervakantie (kort schooljaar). Avond4daagse wordt in overleg gepland met de organisatie en in die week is de afspraak geen Cito toetsen af te nemen. CITO toetsen zijn ook van te voren gepland. We nemen dit zeker mee naar de teamvergadering. Is aandachtspunt.

Er is geen ingekomen post.

Vanuit de GMR : De GMR is nog een vacature voor een ouder. Deze moet uit de oudergeleding van de MR komen. Hier zal over worden nagedacht.
Vacatiegelden lijst zal worden ingevuld.
Vanuit de GMR is er een brief opgesteld betreffende de vrijwillige ouderbijdrage. Het verzoek is of deze brief geplaatst kan worden in de schoolgids. Tevens is er vanuit de MR een verzoek om in contact te gaan met de OR hierover.

Er zijn 2 leden van de MR die interesse hebben voor de cursus MR start via de OZHW academie. Hiervoor is informatie aangevraagd.

Er zijn voor het komende schooljaar nieuwe data gepland voor de MR vergaderingen.

Volgende vergadering is dinsdag 21 juni.