Terugblik/vooruitblik

Terugkijken

De periode tot aan de herfstvakantie zit erop. Hierin is veel aandacht besteed aan de ‘gouden weken’, waarin het proces van groepsvorming centraal staat. Dit vinden wij belangrijk om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. De oudervertelgesprekken en informatiemomenten hebben in diezelfde periode plaatsgevonden. Deze zijn zeer waardevol om kennis te maken tussen leerkracht en ouders en uitleg te geven over wat men dit schooljaar allemaal kan verwachten.

Woensdag 4 oktober bracht de burgemeester van Zwijndrecht een bezoekje aan de KJS.

Hij werd rondgeleid door onze school en geïnformeerd over onze werkwijze. Zo is er stilgestaan bij het thematisch werken in de onderbouw en het gebruik van digiborden en devices in de bovenbouw. De burgemeester vond het mooi hoe wij het digitale onderwijs krachtig inzetten. Ook de extra werkplekken op de gang en onze plusklas hadden zijn aandacht. Tot slot werd de samenwerking met Yes! Kinderopvang besproken.

Vooruitkijken

De komende periode tot aan de kerst borduren we voort op het programma wat we hebben gepland. Daarin staan naast onderwijsinhoudelijke zaken ook andere activiteiten gepland. Zo vindt er een talentmiddag plaats waarbij kinderen zelf hun workshop mogen kiezen en krijgen de decembervieringen volop aandacht.

Voor nu wens ik iedereen alvast een fijne herfstvakantie.

Hartelijke groet,
Diana