Stichting Vrienden van de KJS kan hulp gebruiken

Stichting Vrienden van de KJS bestaat uit vier ouders die een paar keer per jaar bij elkaar komen om te bedenken hoe ze school kunnen steunen.
Steunen met ideeën en acties voor de ontwikkeling van school maar vooral ook, hoe er gezorgd kan worden dat school belangrijke en leuke activiteiten kan bekostigen.

Zo zijn de leden van de Stichting in gesprek met de gemeente over de mogelijkheid om airconditioning voor school geregeld te krijgen.
Of zoeken ze naar mogelijkheden om de Talentmiddagen en Klusklasdagen te financieren.

Ook de Plusjuffen worden gedeeltelijk dankzij de hulp van Stichting Vrienden van de KJS betaald en we hebben mooi schoolshirts op komst.

Super werk dus, dat alleen mogelijk is dankzij een paar enthousiaste ouders!

De Stichting wordt op dit moment geleid door Jasper Putter, Sander Rodenburg, Paula van Ballegooijen en Mirjam Stutvoet.

Nu zijn de kinderen van Jasper en Sander inmiddels van onze school af. Ondanks dit afscheid hebben ze hun goede werk nog een poos doorgezet, maar dat gaan zij nu afronden.

Daarom zijn we op zoek naar ondernemende Heerjansdammers die het werk van deze heren over kunnen nemen. Het niet is werk per direct, de mannen stoppen rond maart volgend jaar, dus de nieuwe leden kunnen rustig wegwijs gemaakt worden.
We hopen op een paar enthousiaste aanmeldingen!

Aanmelden kan via de leden van de Stichting, via de eigen leerkracht of via Godelieve (een Parro sturen werkt altijd)