Schoolgidsen Cursus 2021 (IVN)

Stichting Natuur & Landschap – Zwijndrechtse Waard en IVN Dordrecht organiseren komend voorjaar weer een schoolgidsencursus.

Schoolgidsen verzorgen al een flink aantal jaren, sinds 1995, natuurlessen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zo veel mogelijk buiten en onder schooltijd. Voor de Corona perikelen ging dat om meer dan 4000 leerlingen per jaar. Aanvulling en uitbreiding van de schoolgidsenclub is nodig.

Ons motto: “De jeugd moet veel meer buiten kunnen genieten van de natuur!” Als u het daar mee eens bent, is dat één van de redenen om de schoolgidsencursus te volgen.

Locaties waar de schoolgidsen actief zijn: in Zwijndrecht bij ’t Weetpunt, de Kiboehoeve en de Hooge Nesse, in Hendrik Ido Ambacht de Frelustal, het Jeugdspeelpark en de Sophiapolder.

Het klinkt eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Schoolgids word je niet zo maar. Om het Landelijk erkende IVN schoolgidsen diploma te behalen, is het nodig de cursus te volgen. 8 theorielessen op donderdagavond in ’t Weetpunt (telkens van 19.45 – 21.30 uur) en 7 praktijklessen op zaterdag morgen (09.00 – 10.30 u). Dan ben je er nog niet, want dan volgen nog 6 stagelessen (dagdelen) in overleg. Om het diploma IVN schoolgids te kunnen ontvangen, moet men 90% van de lessen gevolgd hebben en 6 keer een dagdeel natuurstage hebben meegelopen op de diverse locaties.

Bij voldoende deelname gaat de cursus van start op donderdagavond 18 maart 2021. Het hele cursusprogramma is te vinden in een brochure op de website van SN&L-ZW: www.natuur-zw.nl . Daar staan ook de onderwerpen: educatieve lessen voor groep 1 – 4, bomen, vogels, wilde bloemen en planten, bodemdieren, kriebelbeestjes en waterdiertjes.
Op een aparte pagina komt het werk van de schoolgidsen aan de orde:

Meer informatie en aanmelden bij Lidy van der Lans – Exler, Sacramentsbogerd 1, 3343 BP HI Ambacht. Via mail: lidyexler777@gmail.com