Ouder tevredenheid enquête

Eerder hebben wij uw kind een brief meegegeven met daarin de naam van een website en een code. Met deze code kunt u op de betreffende website een tevredenheid enquête over onze school invullen.
Om de uitslag betrouwbaar te laten zijn hebben minimaal 69 reacties nodig.

Op dit moment hebben 39 ouders de enquête ingevuld. Dat is niet genoeg.
Wilt u ons helpen door de enquête alsnog in te vullen?

Dat zou ons helpen! Alvast bedankt

Juffen en meesters van de KJS