MR is bij elkaar geweest, dit is wat zij bespraken….

Op 5 november kwam de MR bij elkaar voor overleg.
Door omstandigheden was dit de eerste keer dit schooljaar.
Helaas was Natasja van Ooijen ziek.
We hopen dat zij volgende keer weer aan kan sluiten.
 
 
De Pleinwacht is besproken, hoewel er best veel ouders zich opgeven om te helpen, is het nog steeds een klus voor school om het rooster gevuld te krijgen met Pleinwacht hulp.
De MR is blij dat Gerdi (administratrice) de taak serieus opneemt en ouders die nog niet geholpen hebben aanschrijft met het verzoek om in te schrijven/ te komen helpen.
Besproken is hoe ouders kunnen zien wanneer ze verwacht worden.
Afgesproken is dat dit elke Nieuwsflits vermeld zal worden via aan link naar het Pleinwachtrooster. Maar dat ouders ook in de hal op de lijst kunnen kijken en inschrijven en dat het rooster elke maandag en woensdag up-to-date gemaakt wordt op de schoolwebsite.
We gaan er vanuit dat hierdoor alle ouders kunnen zien wanneer ze verwacht worden en waar nog hulp nodig is, zodat ouders in zullen schrijven.
 
 
Er komt verandering in de manier waarop onze regering bepaalt hoeveel geld er gegeven wordt per schoolgaand kind. Hier hebben we verder geen invloed op. Het zal wel wat veranderen in de hoeveelheid geld die de school zal gaan krijgen in de toekomst. Hoe groot dit verschil zal zijn is nog niet duidelijk.
 
 
Het bestuur van onze school (OZHW) wil graag dat alle scholen een kindcentrum vormen met Yes! kinderopvang. Ook de KJS is hard aan het werk om dit voor elkaar te krijgen. Besproken is hoe dit traject verloopt en hoe verder…
 
 
Naast de ontwikkelingen richting een Kindcentrum is en blijft onze school onderdeel van Brede School RaJuBiBiBoS. Besproken is wat dit betekent en hoe dit verloopt. Hoewel elke school een sterke eigen identiteit heeft en ook uitspreekt deze te willen behouden, vinden we een goede samenwerking met alle partijen van de brede school erg belangrijk.
 
 
De ouderraad (OR) heeft aangegeven dat er jaarlijks teveel geld wordt uitgegeven aan het kamp van groep 8 en het afscheid.
De kosten die de KJS maakt zijn vergeleken met de kosten bij alle andere PO scholen van ons bestuur hoog en er is sprake van een sterke scheefgroei.
Binnen het team en in overleg met de OR is er al nagedacht en gesproken over mogelijkheden om deze kosten te drukken terwijl we de goede dingen van afscheid en kamp behouden.
De MR is het eens met de voorgestelde veranderingen (niet meer uit eten met groep 8 tijdens het afscheid maar samen eten op school, zoeken naar een kampplaats dichterbij zodat vervoerskosten bespaard kunnen worden, zoeken naar mogelijkheden om minder betaalde of minder dure activiteiten te ondernemen tijdens kamp, ouder bijdrage voor het kamp stap voor stap verhogen).
Nu draagt de OR per jaar erg veel geld bij, de bedoeling is dat het kamp over een paar jaar met een paar honderd euro bijdrage van de OR en de bijdrage van de ouders, kostendekkend zal zijn.
 
 
De leerlingenraad heeft aangegeven graag warm te willen lunchen op school. Nu denken ouders op onze school verschillend over dit onderwerp (dit weten we vanuit de discussie over gezonde voeding beleid). Het is dus ook de vraag of ouders net zo graag als de kinderen een warme lunch op school geregeld zien. Ook is het de vraag of dit praktisch en financieel haalbaar is op dit moment (in veel landen eten kinderen tussen de middag warm maar in deze landen wordt dit eten vaak (grotendeels) betaald door de regering.
De MR vindt warm lunchen op school nog een deur te ver. Maar ziet wel kansen om warm lunchen uit te proberen als pilot bijvoorbeeld door kinderen van de groepen 5 tot en met 8 op vrijdag samen met ouders eten te laten maken, dat dan gegeten kan worden. Op de Leeronderneming van OZHW wordt al gekookt met leerlingen. Op het Gemini wordt al duurzame voeding verkocht door/aan leerlingen in samenwerking met de middenstand. Dit vindt de MR mooie voorbeelden.
Stap 1 in dit mogelijke plan is dat we ons verder gaan infomeren, hoe zou zo een pilot er uit moeten zien, wat is wel haalbaar wat niet?
 
 
Ook heeft de leerlingenraad aangegeven een klimwand bij school te willen. Hier worden toch de nodige gevaren gezien. Beter lijkt het om naar alternatieven te zoeken. Zo kan er geklommen worden bij Wellnesscenter Wellnesselande in Barendrecht. Misschien dat het veiliger en beter te organiseren is dat leerlingen dit een keer per jaar met de groep doen. Ook hier zal nog verder naar gekeken moeten worden.
 
 
Tot slot wil de MR gaan bespreken of, hoe en wanneer er op de KJS godsdienstlessen gegeven worden. Dit gebeurt nu onder schooltijd 45 minuten in de groepen 7 en 8 voor kinderen waarvan de ouders hiervoor kiezen. Is dit wel wat we willen? Hoe is dat op andere scholen geregeld? Wat zegt de wetgeving over godsdienst onderwijs op openbare scholen? De leden van de MR gaan zich verdiepen in het onderwerp zodat er volgende vergadering een goede discussie gevoerd kan worden.
 
 
Misschien vindt u ook iets van alle bovengenoemde onderwerpen? Of u heeft een andere vraag of opmerking voor de MR?
Dan vinden we het fijn als u ons mailt. Dat kan via: mrkjsheerjansdam@gmail.com