Leelingenraad is bij elkaar geweest, dit is hun verslag.

Op 29 september is de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar geweest. Zoals elk jaar is eerst besproken hoe we met elkaar omgaan in de leerlingenraad. Wie welke rol heeft in het overleg. Hoe ideeën van kinderen mogelijk wel tot veranderingen in school gaan leiden maar mogelijk ook niet.
De leerlingenraad heeft zoals altijd de leerlingen van groep 7 als notulanten. Onderstaand hun korte en bondige verslag.

 

                                                                            Leerlingraad
                                                                             29-09-2020

  1. Nieuwe spullen op het schoolplein bijvoorbeeld: hogere glijbaan, trampoline of twee kleinere schommels.

           Waar gaan het neerzetten en hoe komen we aan het geld?

  1. Klusklas over dat er kinderen verdrietig waren dat ze niet werden gekozen.

           Oplossing: kinderen wisselen.

  1. Misschien gaat het schoolreisje niet door en gaan we dan iets leuks doen en als het door gaat waar gaan we dan heen???
  1. Meer buitenlessen voor kinderen

 

Het zal duidelijk zijn dat de leerlingen hebben besproken wat ze graag willen en belangrijk vinden. Er is nog geen sprake van besluiten.