EEN richting!!

Voor de veiligheid van onze kinderen hebben we bij het ingaan van de school eenrichtingsverkeer ingesteld. In de ochtend komen er nl veel (jonge) kinderen samen met hun ouders tegelijk de school binnen. Om te voorkomen dat ze bij het ophangen van de jassen omver gelopen worden hebben we afgesproken dat ouders via het plein de school binnen komen, maar dan rechtdoor lopen en via de centrale hal de school uit..

Voor de ouders en kinderen die boven les krijgen betekent dit dat ze de trap die ze via het plein bereiken oplopen. Waarna ze de trap die in de hal naar beneden gaat, aflopen. Op deze manier kunnen kinderen en ouders veilig en ongestoord naar boven lopen.

De voordeur van het RaJuBiBoS wordt bij de start van onze school niet als voordeur gebruikt. Om de eenrichtingsstroom goed te kunnen laten verlopen. Maar ook omdat deze deur op deze tijd vooral gebruikt wordt voor de ouders en kinderen van de peuterspeelzaal en de dagopvang.

Fijn om te zien dat veel ouders deze afspraak kennen en zich hieraan houden!

Willen de ouders die de afspraak nog niet kenden ons helpen door zich aan de afspraak te gaan houden? Alvast bedankt!