Draaiboek Covid 19 KJS

Nu de herfst zijn intrede doet, neemt het aantal mensen met Corona toe.

Vanzelfsprekend moet ook het onderwijs zich voorbereiden op een opleving van het coronavirus.

Een belangrijke verandering, ten opzichte van de afgelopen jaren, is dat het kabinet een scholensluiting te allen tijde wil voorkomen. Van (gedeeltelijke) sluiting zal slechts sprake zijn als we te maken hebben met een virus(variant) waarbij leerlingen en medewerkers direct gevaar lopen.

Vanuit de overheid zijn scholen verplicht om een draaiboek op te stellen voor de verschillende scenario’s.

Wanneer welk scenario? Het kabinet besluit wanneer wordt op- of afgeschaald naar een ander scenario. Indien het kabinet besluit om een scenario in werking te laten treden, dan geldt voor scholen dat zij de bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren (zowel bij opschaling als bij afschaling), maar uiterlijk binnen één werkweek.

Het draaiboek van de KJS is inmiddels geschreven en goedgekeurd door de MR.

Laten we hopen dat het gebruik ervan niet nodig zal zijn.