Begrijpend lezen methode toetsen

Wij maken gebruik van de lesmaterialen van Nieuwsbegrip om het vak begrijpend lezen aan te bieden in groep 4 t/m groep 8.

In het schooljaar 2019-2020 heeft Nieuwsbegrip een nieuwe, meer inhoudsgerichte benadering voor begrijpend lezen ontwikkeld die wordt doorgevoerd in de leeslessen. In Nieuwsbegrip ‘Nieuwe Stijl’ staat het actief lezen van de tekst centraal en zijn de leesstrategieën een hulpmiddel. Dit schooljaar worden de methodetoetsen ontwikkeld passend bij de nieuwe werkwijze. Wij nemen verschillende methodetoetsen af, alleen is er voor 1 van die toetsen (inferentietoetsen) nog geen normering bepaald. Uiteraard helpen wij Nieuwsbegrip om een normering vast te stellen en hebben wij anoniem de resultaten van de eerste toets gedeeld. Praktisch betekent het dat u in het schoolportaal, maar 1 toetscijfer ziet bij het vak begrijpend lezen en mogelijk ook maar 1 cijfer is behaald wanneer we het eerste rapport gaan schrijven. De leerkrachten van groep 4 t/m 8 kunnen echter wel hun onderwijs aanpassen op de analyse, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.