Op dinsdag 24 september 2019 is de nieuwe leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gekomen. Kort verslagje van de besproken zaken op rij door Godelieve (omdat de eerste vergadering veelal ging over het hoe en wat van de leerlingenraad, en omdat het verslagje snel de deur uit moest):

Voetballen op het plein: Leerlingen van de school willen toch wel erg graag voetballen op ons schoolplein. Afspraak is dat we dit niet doen. Hier zijn verschillende redenen voor: buren hebben in het verleden teveel geluidsoverlast ervaren van het voetballen (de bal die regelmatig hard tegen het hek kletterde… schreeuwende kinderen op het plein enz.). Daarnaast is ons speelplein niet ingericht op voetballen… We hebben veel prachtige speeltoestellen waar we heel blij mee zijn, maar het maakt de ruimte om veilig te voetballen erg klein. Er zijn wel oplossingen bedacht: gemiddeld een keer per maand gaat de leerkracht met de kinderen voetballen op het voetbalveldje verderop in de straat. (Ook heeft de leerlingenraad nog een mogelijkheid bedacht, die we pas willen delen als we weten dat/of het gaat lukken. Spannend…)

De schoolreis bestemming is besproken. De leerlingenraad gaf aan dat er altijd gekozen wordt voor een pretpark. Dit terwijl er kinderen zijn die niet in achtbanen of dergelijke durven. Of hier mogelijk te klein voor zijn. De vraag is of er afgewisseld kan worden van bestemmingen. Afspraak is dat de leerlingenraad leden in hun eigen klas 5 of 6 of 7 favoriete bestemmingen gaan inventariseren. Volgende keer komen we dan op het onderwerp terug om te besluiten wat het verzoek van de leerlingenraad over dit onderwerp gaat worden.

Tot zover de gespreksonderwerpen van de eerste bijeenkomst.