Aantekeningen van de leerlingenraad van schooljaar 16-17 staan in de nieuwsbrieven.