Zichtbaarheid directie

Verschillende ouders hebben meegedacht over mogelijke verbeteringen op onze school. Daar zijn we blij mee!
De ouders deden dit door een vragenlijstje in te vullen.

Een van de ouders gaf aan de directie graag wat zichtbaarder te zien op school.

Onze school heeft een directeur (Godelieve Odijk-Jacobs).
Naast de directeur is er een Interne Begeleidster (Kimberly Jacobs) en zijn er bouwcoördinatoren (op dit moment is dit alleen Yvette Hams).
Samen vormen zij het MT (management team).

Godelieve werkt part time op school. Dinsdag en woensdag is ze meestal op school. Op donderdagen wordt ze dit schooljaar nogal eens vervangen
door Yvette Hams of (de afgelopen maanden) door Marleen den Otter. Daarnaast is ze er de maandag of de vrijdag.
Als ze aanwezig is, staat ze bij het ingaan van de school meestal in de centrale hal van de school.
Dit omdat door het eenrichtingverkeer- beleid in de ochtend, de meeste ouders via deze hal naar buiten gaan. Afspraak is dat de vervangers dit ook doen.
Sinds het signaal dat de directie meer zichtbaar zou kunnen zijn, staan ze ook af en toe buiten.

De deur van de directiekamer staat altijd open. Mensen zijn welkom om naar binnen te wandelen. Als er aangebeld wordt, doet Leontine open en wijst de
weg naar de directiekamer, of Godelieve opent zelf de deur (als Leontine er niet is). Samen theedrinken en het gesprek aangaan is altijd mogelijk.

Ook wordt er nagedacht om op de schoolwebsite mogelijk wat meer de directie zichtbaar te maken…

Want graag luisteren we naar mogelijke verbeterpunten die door ouders aangegeven worden.

Nu kent dat natuurlijk ook grenzen. Want persoonlijk vindt Godelieve dat de leerkracht meer in beeld hoort te zijn bij een ouder,
meer bereikbaar moet zijn en bij tijd en wijle; meer in het zonnetje gezet moet worden, dan dat dit voor een directeur aan de orde is.
Tenslotte zijn zij de mensen die het dagelijks werk met de kinderen uitvoeren.
En dat is waar het in een school om draait.