Wie is de mol?

Nog niet zo lang geleden stond er een uitgebreid stuk in de krant over een school waar het spel Wie is de Mol werd gespeeld. Nu doen wij dit op school al langere tijd. Omdat dit voor veel ouders nieuw was een klein stukje informatie hierover.

Op school volgen wij de sociaal emotionele ontwikkelings methode Leefstijl. Leefstijl is er op gericht dat kinderen inzicht krijgen in hun emoties en die van anderen. Dat ze inzicht krijgen in sociaal gedrag en wat dit doet. Met jezelf en met de ander (we voelen bij en reageren immers niet allemaal hetzelfde op dingen die er om ons heen gebeuren).

Leefstijl werkt op basis van spelletjes (Energizers) groepsvormende activiteiten (zoals wie is de mol) gesprekken en lessen uit een werkboek.

Bij de activiteit wie is de mol, krijgt een kind een seintje van de leerkracht. In sommige klassen is dit een piep klein molletjesknuffeltje, bij andere een sterretje of een ander klein attribuut. Het kind dat het seintje gekregen heeft, gaat gedurende de dag lieve dingen zeggen en mogelijk doen voor medeleerlingen. Het is echter de bedoeling dat niet teveel kinderen kunnen raden dat  het kind de mol is. Als een leerling denkt te weten wie de mol is, gaan ze andere medeleerlingen in de war brengen door ook complimenten uit te gaan delen. Zo voorkomen ze dat andere leerlingen kunnen raden wie de mol is….

Natuurlijk zijn er nog andere leuke activiteiten om de kinderen in de groep tot positief gedrag te bewegen. Zo hebben klassen soms een zonnetje van de dag of de week….

Leerkrachten kiezen zelf de activiteiten die passend zijn voor de groep.

Door op deze manier te werken willen we het groepsklimaat zo goed en positief te houden dat kinderen niet gaan plagen/pesten. Gewoon omdat het niet passend is in de groep.

Want voorkomen is beter dan…

Nu is het niet zo dat er op onze school nooit geplaagd of gepest wordt. Maar over het algemeen is de sfeer en het pedagogisch klimaat erg goed (en daar zijn we zuinig en trots op).

Mochten kinderen en/of ouders aangeven dat ze ervaren dat er sprake van pesten is op onze school, dan horen we dit graag, want dan gaan we daar zeker mee aan de slag.