Werkgroep Schooltijden is compleet

Elseline van Noort, Hilde de Ruiter, Sabrina Beer en Michelle van der Bel zullen namens de ouders van school meepraten over de opzet van de nieuwe schooltijden voor onze school. Ze zullen meebepalen hoe de ouderenquête opgezet gaat worden die aan alle ouders toegestuurd zal gaan worden.
Naar aanleiding van de uitslag van deze enquête zullen ze meedenken over een voorstel aan de MR.
In de werkgroep denken ook leerkrachten mee. Juf Mirjam Stoop en juf Astrid van den Berg zullen meepraten en meedenken.
We hopen de ouderenquête voor de kerst afgenomen te hebben. U hoort of leest dus snel meer van ons.