Werkgroep Nieuwe schooltijden hard aan de slag!

De MR heeft bepaald dat wij dit schooljaar moeten onderzoeken of we met nieuwe schooltijden willen gaan werken (vanaf volgend schooljaar). Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren is er een werkgroep samengesteld.

De werkgroep heeft geregeld dat de leerlingenraad al verteld heeft hoe ze over schooltijden denken.

Ook de leerkrachten hebben al op een vragenlijst ingevuld hoe ze over schooltijden denken. Ook hebben ze geschreven waar de werkgroep rekening mee zou moeten houden.

Er zijn mogelijke schooltijden uitgewerkt.

Nu kan de werkgroep aan de slag met de vraag welke mogelijkheden aan alle ouders van school voorgelegd zullen worden. Hoe u als ouders hierover geïnformeerd zult worden. En hoe u tenslotte uw mening kenbaar kunt maken.

Er is dus nog een en ander voor de werkgroep te doen, maar er wordt hard aan gewerkt, dus het gaat lukken om in januari een voorstel neer te leggen bij de MR. De ouders van de MR moeten uiteindelijk instemmen met de keuze die hierin gemaakt wordt.