Week van het openbaar onderwijs

Elk jaar besteden we in de Openbaar onderwijsweek aandacht aan het Openbaar onderwijs.
Meestal doen we dit op een kunst en cultuur achtige manier. Altijd met een thema.
Dit jaar is het thema: Je verhaal vertellen…

Het openbaar onderwijs is veel bezig met haar kernwaarden herijken.
Waar staat het openbaar onderwijs precies voor?

Waar staat de KJS voor? Wat zijn onze waarden?
Overall willen we werken aan: Samen maken we een betere wereld…

Dit vraagt om democratische waarden, filosoferen (waar gedachten elkaar echt ontmoeten), wereld burgerschap en je verhaal vertellen….

In de week van 16 maart zullen we in de klassen aan deze thema’s werken. Natuurlijk niet alleen in deze week. Ook in de weken (en jaren) erna zullen de kernwaarden en thema’s van het openbaar onderwijs terug te zien zijn in onze school. We zijn immers niet voor niets een openbare school!

Activiteiten in de openbaar onderwijsweek:
• Lijnbaltoernooi
• Leerlingenraad
• Kom in de klasdag!
• Boomfeestdag
• OZHW conferentie 19 mrt. (voor de leerkrachten, kinderen zijn die middag vrij van school)
• Start van de lente: bloemetjes uitdelen
• Techniekcircuit voor de kleuters
• Talent middag voor de groepen 3 tot en met 8

Dit keer dus geen hele kunst en cultuur dag. Deze houden de kinderen daarom nog van ons tegoed.