Week tegen pesten, wat houdt het in, wat doen wij hieraan?

De KJS doet mee aan de Week tegen Pesten (van 21 t/m 25 september 2020) wat bijdraagt aan een goede start van het schooljaar.
Met elkaar zorgen we voor een fijne en veilige school. Het motto van dit jaar is ‘Samen aan zet’. De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas. De eerste zes weken worden de gouden weken genoemd. Binnen deze 6 weken doorloopt de groep de 5 fasen van groepsvorming door.
Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het schooljaar, waardoor de groep weer structuur krijgt en er stabiliteit en emotionele rust in de klas heerst. De vijf fasen zijn:

• Forming: oriënteren
Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en structuur.
• Storming: presenteren
De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er een leider, wie een volger?
• Norming: normeren
De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen taak in de samenwerking.
• Performing: presteren
De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels waar iedereen zich aan houdt.
• Reforming: evalueren

Een leraar speelt een belangrijke rol tijdens de gouden weken. De leerkracht is eerst aan zet. Vervolgens ben je samen aan zet. Het bewust sturen en met aandacht doorlopen van de norming fase, zorgt voor een mildere storming fase. Dat zorgt op lange termijn voor minder pestgedrag in de klas. Tijdens de Week tegen Pesten wordt er door middel van lessen extra aandacht besteed aan de norming fase. Meer informatie kunt u vinden op https://www.weektegenpesten.com/samen-aan-zet/.

Tevens zullen de intern vertrouwenspersonen zich voorstellen aan de leerlingen.
Voor groep 1 t/m 4 is dat Kimberly Jacobs (kimberly.jacobs@ozhw.nl).
Voor groep 5 t/m 8 is dat Marjolein Tims (marjolein.tims@ozhw.nl).