Wat zijn de opbrengsten van de citotoets en gaat het ouderportaal weer open?

Voor de herfstvakantie hebben we citotoetsen afgenomen. Dat is niet gebruikelijk.
Door de schoolsluiting in het voorjaar hebben we besloten de citotoets naar achteren te schuiven. Hierdoor hebben we als school na de sluiting wat tijd genomen om de kinderen wat meer de kennis mee te geven die voor het goed maken van de toets nodig is.

Nu hebben we de toets uitslag gebruikt om te onderzoeken of de kennis van voor de vakantie goed opgepakt is. Maar vooral om te onderzoeken; wat is er deze periode nodig aan onderwijs?

We zijn erg trots op en blij met de uitslag van de citotoetsen. Onze kinderen en onze leerkrachten hebben het erg goed gedaan vorig schooljaar en begin dit schooljaar.

Natuurlijk zien we in de ene groep dat er delen van rekenonderwijs nog even extra aandacht behoeven (veelal automatiseren). Of dat in een andere groep spelling nog wat meer aandacht nodig heeft. Bij een paar kinderen merken we dat ze de schoolsluiting en daarna wat moeite hebben gehad met leren, ze hebben individueel wat extra aandacht nodig. Maar dan gaat het echt om maar een paar kinderen. Want over het algemeen is de cito gewoon goed/ naar verwachting van het niveau van de kinderen gemaakt. En dat is natuurlijk super!

Hoewel de toetsen goed gemaakt zijn, houden we ons aan de afspraak dat we deze niet mee laten tellen in het leerling dossier.
Dat betekent dat we de cito-resultaten gaan verwijderen uit de leerling dossiers voordat we het ouderportaal open gaan zetten. Als dit werk gedaan is, zullen we dit via Parro laten weten en zetten we het ouderportaal weer open. U kunt daar dan de methode gebonden toets uitslagen zien. Tot het zover is nog even geduld aub. Want een en ander is nog wel even werk.

We gaan de uitslagen ook verder niet met ouders delen. Daar is de cito afname niet voor bedoeld, dus daar gaan we consequent in zijn.
Ouders mogen erop vertrouwen dat wij wat we geleerd hebben van de citoafname wel zullen gebruiken om het onderwijs aan hun kind nog meer passend en beter te maken.