Wat wordt er op school gedaan?

Ouders van kinderen die naar de studieklas komen en of ouders van kinderen in de noodopvang vragen zich af wat er op school gedaan wordt deze dagen…

Er komen elke dag een paar leerkrachten naar school deze weken.
Er komen elke dag een aantal kinderen naar school deze dagen.

Elke dag om 8.00 uur zorgen leerkrachten en ondersteunend personeel dat er gestart kan worden.

Het bord in de kleuterklas wordt aan gezet. Laptops en computers worden aangezet. Ramen worden geopend voor goede ventilatie.

Om 8.15 uur gaan de poort en de deuren open. Kinderen worden binnen gelaten en naar de juiste klassen gewezen. Ouders blijven natuurlijk buiten.

Boven is er een lokaal voor de kinderen die naar de studieklas komen.
In de studieklas zitten kinderen die niet thuis kunnen werken om verschillende redenen. Omdat de ouders teveel kinderen thuis hebben om het onderwijs goed te kunnen begeleiden, omdat de ouders onvoldoende Nederlands spreken om het onderwijs goed te kunnen begeleiden, omdat bij de vorige Lockdown is gebleken dat het kind zich onvoldoende aan het werken op afstand kan conformeren en andere redenen/ oorzaken…
Er zijn twee mensen die deze groep kinderen begeleiden bij het werk.
Ze volgen de online instructie door de eigen leerkracht maar worden bij vragen en werk geholpen door een leerkracht en een stagiaire.

Beneden zitten de kinderen van de noodopvang. Hier zitten kleuters in een kleuterklas. Ze kijken samen op het digitale schoolbord. Ze werken met de werkjes uit de kasten en spelen samen buiten of bewegen in de speelzaal.
De groep wordt begeleid door een stagiaire een vrijwilliger of een leerkracht.

In een andere klas zitten de andere kinderen van de noodopvang. De kinderen werken op een laptop. Kijken de instructie van de eigen leerkracht, volgend dus het online onderwijs. In de klas is een stagiaire of een leerkracht aanwezig om toezicht te houden en te begeleiden waar nodig.

Op verschillende andere plekken in het gebouw zitten de aanwezige leerkrachten de online lessen te geven.

Ondersteunend personeel beantwoord de telefoon regelt alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om het lesgeven op deze manier te laten lukken.

En dan hebben we schilders in het gebouw. Gepland was dat de schilders na schooltijd de lokalen zouden schilderen. Nu veel lokalen leeg staan doen ze dit ook onder schooltijd. Op deze manier kan de binnenboel mooi geschilderd worden deze dagen.
Als de kinderen straks weer allemaal naar school komen, komen ze dus in een fris ‘nieuw’ lokaal.