Wanneer zou ik ook alweer Pleinwacht lopen?…..

Gerdi ter Heegde (onze administratieve medewerkster) werkt op maandag, dinsdag en woensdag aan het Pleinwacht rooster. Als ouders inschrijven, via het bord in de hal of via Parro, dan zet zij dit in een schema op de computer, dit schema plaatst ze op de schoolwebsite. Op deze manier kunnen ouders altijd nakijken wanneer en op welke tijd ze ingedeeld zijn.  Zie hier het rooster.

Zoals u weet zijn we blij met ons continurooster. Het werkt goed voor de kinderen, goed voor de leerkrachten en ouders kunnen de hele schooldag hun dag vullen met andere activiteiten omdat ze tussen de middag niet voor de lunch van hun kind hoeven te zorgen. Een duidelijke win-win situatie, vooral ook omdat de kinderen een prettige, goede pauze hebben. Ze spelen leuk samen buiten, ervaren dat ze voldoende ruimte hebben om te spelen en problemen die zich voor doen worden door leerkrachten en ouders samen goed opgelost.

Dit kunnen we alleen zo handhaven als ouders helpen bij de Pleinwacht. Als alle ouders een keertje of twee Pleinwacht lopen, is het rooster gevuld (gedeelde smart is halve smart?!).

Nu mailt Gerdi aan alle ouders van een groep om aan te geven dat er Pleinwacht nodig is. In december zal ze dit anders gaan doen. Dan gaat ze alle ouders die nog geen Pleinwacht gelopen hebben benaderen met de vraag om te komen helpen. Op deze manier hopen we dat zoveel mogelijk ouders ook daadwerkelijk bij het Pleinwachtwerk helpen.