Voortgang werkgroep Nieuwe schooltijden??

Zoals u weet zijn we aan het nadenken over mogelijk nieuwe schooltijden op onze school. U heeft hierover een informatie filmpje kunnen kijken. Dit filmpje staat nog steeds op de schoolwebsite beschikbaar, mocht u de informatie en het filmpje gemist hebben, klik dan hier.

Vorige week hebben alle gezinnen een enquêteformulier ontvangen.
We zijn blij dat we vrijdag eind van de dag 109 formulieren terug hadden. Omdat we het signaal kregen dat ouders het formulier waren vergeten in te leveren, hebben we de inlever termijn verlengd tot gisteren, maandag eind van de dag.

Nu zullen Leontine Hemmes (administratief medewerkster) met hulp van een of twee ouders, de stemmen gaan tellen.
Er zal gekeken worden of er voldoende mensen gestemd hebben om de uitslag van de enquête serieus te kunnen nemen.
Ook zal er gekeken worden hoeveel stemmen er zijn uitgebracht op welk model en vervolgens op welke variant van de modellen.
Door te kijken naar hoeveel stempunten waar terecht gekomen zijn denken we te kunnen lezen hoe ouders en leerkrachten denken over de modellen, maar ook over de marge dagen.

De werkgroep zal conclusies trekken uit de uitslag van de enquête en naar aanleiding hiervan een advies uitbrengen aan de MR. De MR zal -als het goed is- in januari besluiten hoe de schooltijden van de KJS er met ingang van schooljaar 21-22 uit gaan zien. Zodra dit bekend is zullen wij dit aan u laten weten.