Verslag van de Medezeggenschapsraad (MR) vergadering online 2-11-2020

Verslag van de Medezeggenschapsraad (MR) vergadering online 2-11-2020

Rondvraag :
Vanuit de ouders kwam de vraag of er wel voldoende tijd was voor de kinderen om te kunnen eten. Er komt regelmatig eten terug uit de brooddoos en de opmerking dat de tijd om te eten voorbij was voordat ze klaar waren met eten.
Dit is vooral op de dagen dat er gymnastiek is, maar ook op de andere dagen.
We geven aan dat we dit gaan bespreken in de bouwvergadering met onze collega’s. Oplossingen zijn na de pauze verder laten eten of tijdens het buitenspelen buiten laten eten. Controleer regelmatig je leerlingen.

Tevens kwam de vraag over de controle van de begroting. Vorig schooljaar hebben Esther en Jolanda dit gedaan. Godelieve geeft aan dat het dit jaar anders is dan anders. Dit komt door de invoering van een nieuwe begrotingstool binnen OZHW. Godelieve geeft aan wanneer het klaar is ter controle. Financieel staat de school er goed voor.

De werkgroep schooltijden is compleet. Op 5-11 gaan ze online de eerste keer bespreken wat de wettelijke en praktische kaders zijn. Vervolgens zal er een enquête worden uitgezet. De wensen van het team zullen hierin worden meegenomen. Het streven is om 19-01 een advies in de MR vergadering te ontvangen.

Er is gesproken over de klusklasindeling. In de leerlingenraad en met leerkrachten zijn oplossingen besproken. Godelieve zal de uitkomst in een verslag in de Nieuwsflits zetten.

Bij OZHW heeft een inspectiebezoek plaats gevonden. OZHW is goed beoordeeld. De KJS zal nog bezocht worden in het kader van een themaonderzoek. Dit staat gepland voor de tweede week in januari.

Ondanks corona gaat het op de KJS goed. Het is een bijzondere tijd. OZHW heeft strenge maatregelen om alles zo goed mogelijk te organiseren. De ouders van de KJS waarderen het erg dat het zo goed loopt.

Sinterklaas komt dit schooljaar niet. Het is lastig om het veilig en rustig te organiseren met ouders op afstand. Natuurlijk gaan we het feest wel vieren maar met Sinterklaas online. Er zijn webcams aangeschaft.

Kerst is nog onduidelijk. In de planning staat dat we met kraampjes op de kerstmarkt staan omdat we het belangrijk vinden in contact te blijven met ouders. Maar we weten niet of dit door mag gaan.

Er is een vraag over de meivakantie. Is daar nu duidelijkheid over? Dit betreft alle Zwijndrechts scholen omdat we in een andere regio zitten. Daar zijn de directeuren en Yes! nog niet helemaal uit gekomen. Zodra dit rond is horen we dat.

Vanuit de GMR is er uitleg gekomen over de l- functies. Deze worden opnieuw uitgezocht. SOBA (scholen in de gemeente Alblasserdam) fuseren met OZHW. Het wachten is nog op een handtekening. En er is een vacaturen voor de GMR. Vanuit onze MR heeft niemand interesse.
De cursus voor MR leden wordt verschoven naar volgend schooljaar.

Sabine en Esther bekijken het statuut voor de MR. Deze komt volgende keer terug op de agenda.
Tenslotte is het handiger om de rondvraag nog in het stukje te plannen waar Godelieve nog bij is. Dit passen we aan in de agenda.
Volgende vergadering is 19 januari 2021