Verslag van de eerste Medezeggenschapsraad (MR) vergadering.

Verslag vanuit de MR online vergadering 24-09-2020

De schoolinspectie zal in oktober/ november het bestuur van OZHW bezoeken en zal vervolgens afhankelijk van de resultaten die zijn behaald, scholen bezoeken. Er is een nieuw inspectiekader waarmee gewerkt wordt. Dat kader kijkt naar de uitstroom van taal en rekenen en is afhankelijk van je leerlingen. Het nieuwe inspectiekader wordt nader besproken en uitgelegd op een studiedag voor de leerkrachten.

Er is een nieuwe begrotingstool. Directie krijgt hier scholing voor. We liggen mooi op koers en het ziet er goed uit.

Op bestuurlijk niveau zijn er knelpunten met betrekking tot de meivakantieplanning besproken. Godelieve heeft de MR hierover ingelicht. Als dit consequenties gaat hebben voor onze school, komt dit later terug bij de MR. Dit wordt vooralsnog niet verwacht.

Klusklas. Naast de Erasmusklas en de technieklessen is het idee ontstaan om een klusklas te gaan starten. Hierbij willen we leerlingen laten shinen die vooral goed met hun handen kunnen werken. Maar ook kinderen andere vaardigheden laten leren (executieve vaardigheden) is een doel van de lessen. In samenspraak met techniekleraar Jasper , IB-er Kimberly, directie Godelieve en leerkrachten is er gekeken welke leerlingen in aanmerking zouden kunnen komen om hierin plaats te nemen. Ook konden leerlingen zelf een motivatiebrief inleveren.
Veel kinderen wilden in de Klusklas, meer dan er plaatsen zijn. Ook kinderen die de lestijd in de klas niet kunnen missen wilden graag in de Klusklas. Maar werden op basis van het tijdargument niet toegelaten.
Dit heeft voor veel onrust gezorgd. Dat vinden we erg jammer. Hoe gaan we dit oplossen want de intentie is goed! Directie en leerkrachten gaan zeer binnenkort om de tafel zitten en ook de leerlingenraad zal worden bevraagd.

Er is gesproken over de protocollen voor thuisonderwijs. Thuisonderwijs is een verplichting. Op de KJS is Teams levend gehouden en kunnen alle leerlingen inloggen in Teams. Daarin zijn de dagtaken te vinden. Leerlingen die verkouden zijn mogen naar school komen maar leerkrachten die verkouden zijn mogen NIET naar school komen. Het kan in de toekomst gaan voorkomen dat er klassen naar huis worden gestuurd omdat er geen leerkracht voor is. Op dat moment zal er zo mogelijk online les worden gegeven.
Alle beslissingen zullen in overleg met ons bestuur worden genomen.

De MR heeft de directie opdracht geven om een werkgroep samen te stellen die zich gaat verdiepen in de schooltijden op de KJS. Drie jaar geleden is er een enquête geweest onder alle ouders om te kijken welk model de voorkeur had bij de ouders. Die uitkomst gaf de doorslag om na 3 jaar (dat is nu) een heroverweging te maken omdat er nu een andere samenstelling van ouders is op school. Vanuit de MR zal Elseline in deze werkgroep plaats nemen. We gaan navragen welke leerkracht wil plaats nemen in de werkgroep.

De cursus voor scholing voor de MR leden zit helaas vol. Jolanda gaat informeren of er nog een nieuwe datum (cursus) vanuit OZHW zal worden