Verslag van de MR vergadering 8 oktober 2019

Maandag 8 oktober was de eerste MR-vergadering van dit jaar. Als eerste is Esther van Kasteel welkom geheten als nieuw MR-lid. Zij komt in de plaats van Natasja van Ooijen waar we op een passende manier afscheid van hebben genomen.

De volgende onderwerpen zijn besproken:
· Er wordt uitgezocht hoelang de zittingstermijn van de MR-leden is. Dit wordt opgezocht in het huishoudelijk reglement van de MR.
· Er is een afspraak gemaakt met de directie betreffende het checken van de begroting. Jolanda en Esther nemen dit op zich.
· De tevredenheid enquête van de medewerkers is besproken. Hieruit blijkt dat de KJS een heel tevreden team heeft. Het punt communicatie krijgt extra aandacht de komende periode.
· De notulen van de GMR zijn besproken. In de notulen stonden geen bijzonderheden of actiepunten voor de KJS.
· Godelieve deelt mee dat zij dit jaar begonnen is aan een opleiding. Dit houdt in dat zij 1 dag per week studieverlof heeft. Zij wordt op deze dagen vervangen door Yvette Hams of Marleen den Otter. Zij zullen op deze dagen directietaken van Godelieve overnemen.
· 6 november gaan de leerkrachten van de KJS staken. De school zal deze dag dicht zijn.
· De samenwerking met de Rank is besproken. We zijn blij dat er weer overleg mogelijk is en dat we weer samen dingen, zoals de opening van de Kinderboekenweek, kunnen organiseren.
· Jolanda mailt naar het hoofdkantoor van OZHW voor nadere informatie over mogelijkheden voor het volgen van een cursus voor MR-leden. OZHW heeft de mogelijkheid om dit binnen het bestuur aan te bieden. Dit geldt voor de nieuwe MR-leden. Andere MR-leden hebben deze cursus eerder al gevolgd.
· Er is besproken dat het ouders opvalt dat er regelmatig kinderen (te) laat op school komen. Vooral beneden in de onderbouw. Dit veroorzaakt onrust bij de aanvang van de lessen. We besluiten dat we ouders er nogmaals op attenderen dat de deur om 8.20 uur open gaat en de lessen om 8.30 uur starten. We gaan ervan uit dat iedereen zich hieraan houdt zodat de kinderen en leerkrachten de lestijd optimaal kunnen benutten en de start van de lesdag rustig kan verlopen.
· Esther zal vanaf nu de mailbox van de MR beheren. Als u de vragen, opmerkingen of suggesties heeft voor de MR, dan kan dit gemaild worden naar mrkjsheerjansdam@gmail.com

De volgende vergadering is maandag 4 november.