Verslag MR vergadering (7 november 2022)

Besproken welke actiepunten en besluiten van de lijst kunnen.

Mededelingen – Schoolse zaken vanuit Diana ;

Ilona ( onderwijsassistent) heeft besloten om te stoppen. Andere onderwijsassistentes zijn iets meer gaan werken, waardoor er geen vacature uitgezet is. Fijn dat het KJS team zo flexibel is!

Bespreekpunt – Godsdienstonderwijs op de KJS –

Levensbeschouwing wordt nu gegeven aan kinderen die geen Christelijke Godsdienst lessen volgen. We hebben besproken hoe we levensbeschouwing passend bij onze school en leerlingen vorm willen geven in de toekomst. Als ouders hier over mee willen denken kunnen ze mailen naar mrkjsheerjansdam@gmail.com.

We volgen dit schooljaar een teamscholing op professioneel handelen. In de eerste bijeenkomsten is het team aan de slag gegaan met de vijf kernwaarden en teamvisie die we hadden vastgesteld en hoe we die gezamenlijk gaan uitdragen. Tevens is er besproken hoe we met feedback om moeten gaan en hoe we dit op professionele wijze kunnen geven.

Het ziet er naar uit dat gezien de huidige leerlingaantallen geen instroomgroep nodig zal zijn dit schooljaar. Kleutergroepen komen uit op 32 en 33 leerlingen (vanaf mei/juni). Onder voorbehoud dat er geen extra aanmeldingen voor dit schooljaar komen.

Terugkoppeling: informatie avond is helaas niet druk bezocht. Ook de sociaal media info avond is minder bezocht dan we verwacht hadden. Wat we besproken hebben was heel fijn en leerzaam. Effectief. We hadden het graag alle ouders gegund. Met de ouders en leerkrachten die er waren is deze avond als positief ervaren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zo’n avond drukker bezocht gaat worden? Waar is behoefte aan? Benaming? De vorm? Ook teamleden hierin betrekken.

 

Tenslotte is vanuit het team is de vraag gekomen om de inhoud van de rapporten te evalueren. Kan de info op een bondigere manier in het rapport komen? Er is een werkgroep mee bezig, die ook onderzoekt wat er op andere scholen gebruikelijk is. Misschien is het mogelijk om de kernwaarden hierin te verweven. Meer vanuit onze visie.

Nu is het een te groot boekwerk. Wat vinden ouders hiervan? Wat vinden jullie belangrijk in het rapport? Als ouders hier over mee willen denken kunnen ze mailen naar mrkjsheerjansdam@gmail.com .

Ook de mening van leerlingen willen we horen. Diana praat hierover met de leerlingen van de leerlingenraad.

Er is geen ingekomen post/ mail.

De belangrijkste punten uit de GMR vergadering zijn samengevat door Marleen.

De cursus die door enkele MR leden is gevolgd is zeer positief ervaren. Er zijn  duidelijke stappenplannen die we gaan toepassen in de volgende vergaderingen.

Er is een foto van de MR van de leden van de MR gemaakt. Marleen den Otter gaat de MR verlaten en haar plaats wordt ingenomen door Mirjam Stoop.

Volgende MR vergadering is dinsdag 17 januari.