Verslag MR-vergadering 22-6-2021

De notulen van de vorige vergadering zijn besproken:
Diana heeft een mail gestuurd naar de MR welke officiële stukken er in de statuten van de MR moeten komen. Dit wordt aangevuld en dan is het compleet.

De vrienden van de KJS willen ook graag kennis maken met de MR. De vrienden van de KJS worden uitgenodigd om de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar aan te schuiven.

Schoolse zaken:

Schoolscan→ Deze is gestuurd naar de MR en moet voor goedkeuring worden getekend. Hierna kan het naar het bestuur. Afgesproken wordt dat de ouders van de MR dit voor 2 juli doen.

Jaarplan→Hiervoor geldt hetzelfde als de schoolscan. Het jaarplan is bevat in principe dezelfde speerpunten als de schoolscan.

Klusklas→ De klusklas gaat ook volgend schooljaar weer door. Het is belangrijk dat er duidelijke criteria zijn waarom een kind naar de klusklas gaat. Dit wordt binnen het team besproken en daarna gecommuniceerd naar ouders.

Verantwoording werkdrukgelden→ Het team heeft bepaalde keuzes gemaakt waaraan het geld voor de werkdrukverlaging besteed gaat worden. Het team heeft net als vorig jaar gekozen voor het inzetten van een onderwijsassistent (onder- en bovenbouw), een vakdocent gym en een vakdocent techniek.

Godsdienstlessen→ Volgend schooljaar is de indeling van de godsdienstlessen iets anders. Dit heeft te maken met het aantal aanmeldingen. Volgend jaar heeft groep 3 apart godsdienstles, groep 4 en 5 samen, groep 6 en 7 samen en groep 8 weer apart. Binnen de MR is de vraag of er in de klas misschien ook aandacht besteed kan worden aan feesten die niet met het Christendom te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een grej of the day.

Tevredenheidsonderzoek personeel→De uitslag van de enquête is besproken binnen de MR.

De volgende MR vergadering vindt plaats in het nieuwe schooljaar op 30 september.