Verslag MR-vergadering 21-06-2022

Verslag MR vergadering 21-06-2022

Iedereen is aanwezig en we starten of er vragen voor de rondvraag zijn. Deze zijn er niet.

Mededelingen school:

Aan het schoolplan wordt nog hard gewerkt. Dit plan is voor 4 jaar. Het is nog niet helemaal aangepast op de huidige situatie. Wanneer dit klaar is wordt dit met de MR gedeeld ter goedkeuring.

NPO gelden worden ingezet op basis van analyses, onderwijsbehoeftes en uitslagen van de laatste CITO’s. Ook dit plan wordt nog aangepast en wordt ter goedkeuring gedeeld met de MR zodra dit klaar is.

De risicoanalyse (analyse arbeidsomstandigheden) die heeft plaatsgevonden in de school, is nog niet ontvangen. Zodra het rapport wordt ontvangen bespreken we dit in de MR.

We hebben de vorige keer gesproken over de mogelijkheden om de godsdienst lessen anders in te zetten. In groep 7 & 8 zal er een half jaar godsdienst lessen worden gegeven. Verder zullen de leerlingen uit de groepen 5&6  en 3&4 wekelijks een half uur godsdienstlessen volgen. In de volgende vergadering wil de MR heel graag naar andere opties kijken betreft vormingsonderwijs.

We verwelkomen een nieuwe collega als onderwijsassistente : Ilona van ’t Hoff en tevens start Jolien de Ridder komend schooljaar als onderwijsassistente in opleiding bij ons op de KJS. Welkom!

Anne en Esther hebben zich aangemeld bij de OZHW academie voor de basiscursus MR Start.

We nemen vandaag afscheid van onze MR personeel collega Jolanda Noordermeer en bedanken haar voor alle inzet in de MR de afgelopen jaren en wensen haar heel veel succes in haar nieuwe baan op het Maxima College. De plaats van Jolanda wordt overgenomen door collega Eva Meijer.