Verslag MR vergadering 2 april 2020

Op donderdagavond 2 april heeft de MR voor de eerste keer online een vergadering gehad. Dat was een hele nieuwe en leerzame ervaring.
Door het corona virus was dit een noodgedwongen oplossing.

Eerst werden er complimenten gegeven namens de ouders aan het KJS team. Ouders gaven door dat het online les geven thuis zeer positief is ontvangen.

Op de agenda stond de formatie voor 2020-2021. Door het bestuur is doorgegeven dat we moeten bezuinigen. Samen is er kritisch gekeken naar het voorstel. Personele lasten kunnen iets omlaag maar we willen vasthouden aan 8 groepen, de Erasmusklas de vakdocent gymnastiek en ook natuurlijk de plusjuf.
Door de uren van de werkdrukverlaging op een creatieve manier in te zetten komen we tot een mooie oplossing.
De MR gaat akkoord met het voorstel.

Het voorstel van het vakantie rooster is besproken.
Er is gekeken naar de in te vullen studiedagen. Naar de week vrij in juni voor de kinderen.
De leerkrachten hebben die week geen vrij. Zij werken die week dan aan de rapporten en groepsplannen.
De leerlingen maken door ons huidige lesmodel te veel uren waardoor er een week voor de leerlingen vrij ontstaat. Er is destijds een keuze gemaakt voor het lesmodel wat we nu hanteren. Hiervoor was een kleine meerderheid van voornamelijk bovenbouw ouders.
We zullen in de MR komend jaar moeten kijken of er andere opties nu de voorkeur hebben d.m.v. een enquête onder alle ouders.
Een actiepunt voor komend schooljaar is om dit te onderzoeken.

Godelieve heeft overleg gehad met het bestuur en daar kwamen de volgende punten naar voren:
* Het is nog onduidelijk wanneer de scholen weer open gaan. Hier zal stap voor stap naar worden gekeken.
* De meivakantie en de week vrij in juni gaan gewoon door.
* Er zal dit schooljaar geen CITO eindtoets worden afgenomen in alle groepen.
* Er zal ook geen voorlopig schooladvies komen in groep 7.
* Drie weken na de zomervakantie zullen er CITO toetsen worden afgenomen bij de kinderen om te kijken hoe ze er diagnostisch voorstaan zodat we kunnen kijken aan welke doelen nog extra aandacht moet worden besteed. Deze CITO resultaten komen niet in het rapport.
* Er wordt met de nodige zorg gekeken hoe we het afscheid van groep 8 vorm gaan geven.

Groetjes Jolanda & Femke