Verslag MR vergadering 1 november 2021

We hebben deze keer online vergaderd.

Voor de volgende vergadering zijn de Vrienden van de KJS uitgenodigd. We zullen nader kennis gaan maken en kijken hoe we elkaar kunnen helpen.

Er komt een vacature vrij in de oudergeleding van de MR. Hiervoor zal een procedure worden opgestart. Deze zal in de Nieuwsflits komen.

Schoolse zaken :
De afsluiting van de Kinderboekenweek was weer een groot succes. De leerkrachten vonden het heel fijn dat alle ouders weer welkom waren in de school. Aan de opkomst van de ouders was te zien dat dit gevoel wederzijds was. Het team van de KJS vindt ouderbetrokkenheid erg belangrijk en daarom zijn we op zoek naar een manier om ouders weer de gelegenheid te geven om weer binnen te kunnen komen. Hiervoor moeten we helaas nog steeds rekening houden met de COVID afspraken. Zodra het mogelijk is willen we voor elke groep inloopmomenten creëren.

Er is een zorgvraag vanuit groep 6 –
Binnen onze groep 6 hebben we te maken met veel zorgvragen. Deze zijn zowel op didactisch als op pedagogisch niveau. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften op pedagogisch niveau hebben we een externe partij benaderd. Dit heet de ‘ringaanpak’ en richt zich op groepsprocessen en groepsdynamiek.

De zeer succesvolle Talentenmiddagen gaan weer starten. De eerste zal op 19 november plaats vinden. Binnenkort kunnen de leerlingen zich hiervoor weer inschrijven. We zijn heel blij dat we dit weer kunnen opstarten.

Er kwam een vraag vanuit de ouders over het slaapfeest van de kleuters wat de afgelopen 2 jaar niet heeft kunnen plaatsvinden. Hiervoor in de plaats was er een alternatief feest georganiseerd. De vraag was of er alsnog een slaapfeest kan komen voor deze 2 groepen. Er is besloten om dit niet te doen. Het is niet passend, aangezien er voor alle groepen activiteiten niet zijn door gegaan de afgelopen 2 jaar. Het zou geen doen zijn om al deze activiteiten in te halen. Het moment is geweest en er is een leuk alternatief geboden.

De volgende vergadering zal plaats vinden op dinsdag 18 januari.