Verslag Leerlingenraad

 

Op woensdag 22 april heeft de leerlingenraad online vergadert. Deze vergadering is gehouden omdat meneer Rutte op 21 april had verteld dat de school voor 50% open zou gaan.
Als directeur was ik benieuwd wat de kinderen belangrijk zouden vinden als ze weer naar school zouden komen in deze Corona tijd.
Normaal gesproken maakt de leerlingenraad zelf een verslag van de vergadering. Maar online vergaderen is toch een beetje anders dan normaal. Dus dit keer een klein verslagje door Godelieve.

Wat vindt de leerlingenraad belangrijk bij het openen van de school:
• Kinderen moeten veel handen wassen. Er moet dus veel zeep gekocht worden/ zijn. Ze willen graag zelf hierop letten, de leerkracht hoeft niet steeds te zeggen dat ze handen moeten gaan wassen.
• Er moet afstand gehouden worden. Vooral van de juf. Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Maar ze moeten ook niet aan elkaar komen. Niet té dichtbij dus.
• Er mag buiten gespeeld worden, maar wel met regels. Niet aan elkaar zitten. een tikkertje spelen, niet stoeien, mag er met een bal gespeeld worden? Ja dat vindt de leerlingenraad uiteindelijk wel, maar hij moet schoongemaakt na het spelen. En kinderen moeten handen wassen na het buitenspelen. Als je hoest of niest ga je meteen binnen je handen wassen. Dat moet trouwens ook in de klas vinden kinderen, meteen je handen wassen. (hier gaat het natuurlijk om een incidentele hoest of nies, als je verkouden of ziek bent, blijf je thuis)
• Sommige kinderen willen een hele dag naar school. Geen halve dagen. Andere kinderen van de leerlingenraad maakt dat niet zoveel uit.
• Tafels moeten schoongemaakt worden. Dit willen de kinderen zelf doen. Als je binnenkomt en als je naar huis gaat.
• Brooddozen enz. willen de kinderen bij zich houden in de klas. Zo hoeven ze minder in de gang te lopen. En zitten er geen andere kinderen aan hun eten.
• Kinderen willen niet allemaal tegelijk hun jas halen op de gang. Hierdoor houd je de gang rustiger
• Ze willen op verschillende tijden starten en stoppen. Zodat het minder druk is bij het in en uitgaan van de school.
• Ze willen 1.5 meter afstand strepen voor ouders.
• Ze vinden dat de kinderen van groep 3 en 4 opgehaald mogen worden/ opgewacht buiten het plein
• De klasdeur kan het beste een stukje open blijven vindt de leerlingenraad. Op die manier wordt de deurklink niet zoveel vastgepakt.
• Als niet alle kinderen tegelijk naar school komen vinden ze het erg belangrijk dat ze tegelijk met hun broertje of zusje naar school toe kunnen, want alleen thuis blijven vinden ze echt niet leuk. Jongens en meisjes gemengd houden en liefst rekening houden met het leerniveau van de kinderen. Dan kan de instructie door de juf hierop worden aangepast.

Duidelijk hadden de kinderen vooraf nagedacht over deze zaken. Het gaf veel duidelijkheid en richting voor de zaken die het team nog zou moeten bespreken.
Na de leerlingenraad vergadering is er in de avond een MR vergadering geweest. Dezelfde vraag is aan de MR gesteld. Wat vinden ouders belangrijk bij het ½ open gaan van de school.