Update Corona regels in school

Het Corona protocol zoals het opgesteld is bij het weer openstellen van de scholen in februari, is nog onveranderd. Daarom houden we bijna alles zoals het is:

Dit betekent dat we nog steeds geen ouders, maar ook verder zo weinig mogelijk volwassenen in het gebouw toe mogen laten.
Mensen die niet bij het reguliere personeel/ stagiaires horen mogen alleen binnen op afspraak en na een triage lijst ingevuld te hebben.

Volwassenen houden onderling afstand en dragen mondkappen of gezichtsmaskers op de gangen. Leerlingen van de groepen 7 en 8 worden geadviseerd dit ook te doen.

Er wordt in school zo min mogelijk op de gangen gelopen/ bewogen.
Verkouden kinderen en leerkrachten blijven thuis.

Er wordt in Cohorten gewerkt. Op deze manier hoeven er bij besmetting zo min mogelijk kinderen thuis te blijven.

Als er sprake is van besmetting dan blijven alle kinderen en volwassenen uit het cohort minimaal 5 dagen thuis. Pas bij een negatieve testuitslag of na 10 dagen quarantaine mogen kinderen dan weer naar school komen.

Er mogen geen uitstapjes georganiseerd worden.
Ons bestuur houdt nog vast aan buiten gymmen.

De school wordt extra schoongemaakt.
Kinderen of leerkrachten maken twee keer per dag de tafels schoon.
Er wordt meerdere keren per dag handen gewassen.

We verwachten niet dat het protocol snel bijgesteld zal worden.
Daarom zoeken we bij alle geplande zaken naar leuke goede alternatieven.
En hopen dat volgend schooljaar weer een jaar wordt waar de KJS voor een groot deel terug kan naar ‘gewoon’. We gaan het zien.