Uitnodiging van de ouderraad

De ouderraad (OR) nodigt ouders uit om op woensdag 23 januari van 19.30-20.00 uur op school te komen kijken naar en praten over de financiën. Dit gaat over de vrijwillige ouderbijdrage die elk jaar door de OR geïnd wordt.

De OR zal zorgen voor een kop koffie of thee met koek. U kunt de overzichten van de inkomsten en uitgaven inkijken, de begroting van schooljaar 18-19 is in te zien en u kunt vragen stellen.

Bovenstaande uitnodiging wordt gedaan omdat de OR graag verantwoording aflegt aan ouders over de besteding van hun geld. Maar ook als reactie op onderstaande vraag die op school terecht was gekomen.