Juf Doretta (godsdienst juf) laat weten

Uit de godsdienstles.

In de Bijbel staat één verhaal over de jeugd van Jezus, de twaalfjarige Jezus in de tempel. Dit verhaal hebben we met elkaar behandeld
en de lessen daarna hebben we ook andere verhalen van Jezus gehoord en zijn we daarmee aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld over de
vrienden van Jezus, hoe koos hij die? Waar letten de kinderen zelf op als ze nieuwe vrienden maken? Verhalen waarin Jezus een
wonder doet zijn aanbod gekomen. Wat zou het kunnen betekenen dat het eerste wonder dat Jezus doet, uitgerekend op een bruiloft is?
Jezus zelf vertelde ook veel verhalen, daarvan zijn er ook een paar aan bod gekomen. Het jaar duurt te kort om alle verhalen uit de Bijbel te
kunnen vertellen. Naast deze verhalen zijn ook de christelijke feestdagen besproken. Wat anders dan we allemaal in gedachten
hadden, vanwege de coronacrisis, maar wat fijn dat de lessen toch door konden gaan!

Dit jaar gingen niet alle verhalen over Jezus. De kinderen hebben ook twee verhalen gehoord van Paulus. Na het Pinksterfeest vertelden
de leerlingen van Jezus aan iedereen die het maar wilde horen over hem. Paulus was ook iemand die op reis ging om het verhaal van Jezus
te vertellen. Tijdens alle lessen zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de verhalen, wat vinden de kinderen van de verhalen, wat leren
zij van de keuzes die gemaakt zijn? Zomaar een vragen waarmee we aan de slag gegaan zijn. Soms werden er opdrachten gemaakt, soms was er een spel. Soms was er ook een filmpje waarin het verhaal verteld werd.

Voor de godsdienstlessen zit het jaar erop. We hebben afscheid van elkaar genomen, de kinderen hebben een certificaat gekregen als aandenken
van dit jaar. Ook de mappen waar ze al hun werk ingestopt hebben is mee naar huis. Het eindspel met de quiz waarvoor sommige leerlingen
geholpen hebben vragen te bedenken was weer erg leuk en gezellig. Groep 8 heeft in de laatste les een Bijbel gekregen van de kerk in Heerjansdam.
Het boek waaruit ze één of twee jaar lang verhalen gehoord hebben.
Ik kijk terug op een ontzettend leuk jaar. Voor nu een goede zomer gewenst, groep 8 veel succes op de middelbare school! De kinderen van
groep 7 die voor volgend schooljaar godsdienst hebben gekozen zie ik na de zomer graag terug om er samen weer een leuk en leerzaam jaar van te maken.

Hartelijke groet,
Juf Doretta