Uit de godsdienstles

Leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen deelnemen aan godsdienstlessen. (leerlingen waarvan ouders niet kiezen voor deze lessen krijgen van hun eigen leerkracht lessen over wereldgodsdiensten)

De PC godsdienstlessen worden gegeven door Doretta Hagoort. 

Onderstaand een verslag van de lessen die zij in de laatste periode van het schooljaar gegeven heeft. 

 

De laatste lessen voor de meivakantie zijn we in de godsdienstles bezig geweest met het paasfeest. Dat is alweer een tijdje terug…

Na de meivakantie hebben de kinderen verhalen gehoord over Jezus die zijn vrienden weer ontmoet na zijn opstanding uit de dood. We hebben nagedacht hoe dat zou zijn geweest voor de vrienden van Jezus.

Het feest van hemelvaart is ook aanbod gekomen.

Bij het onderwerp bidden zijn er ook andere godsdiensten benoemd, want ook andere godsdiensten kennen het gebed. De kinderen vonden dit een interessant onderwerp.

Na de lessen over het pinksterfeest, hebben we de brug gelegd naar de kerk.

In de dagen na Pinksteren is de eerste kerk ontstaan. De kinderen ontdekten wat de kerk uit de Bijbel kenmerkte. Ze herkenden elementen van toen bij de kerk van nu.

Groep 7 heeft bezoek gehad van de kerkelijk werker van de kerk van Heerjansdam. Ter voorbereiding hadden ze vragen bedacht en wat een goede vragen hebben de kinderen bedacht! Het was een interessante les waarin de kerkelijk werker veel uitleg heeft gegeven over de kerk in onze tijd: wat gebeurt er, wat doet de dominee etc.

Groep 8 kreeg van dezelfde kerkelijk werker een rondleiding in de kerk van Heerjansdam. Ook zij hadden goede vragen bedacht ter voorbereiding van dit bezoek. Aan het einde kreeg groep 8 traditie getrouw een Bijbel, namens de kerk.

De laatste les stond in het teken van reflectie en terugkijken. Ik heb ontzettend leuke en goede feedback van de kinderen gekregen.

Bij de eindejaar quiz werd het geheugen van de kinderen getest. De vragen gingen over alle verhalen en lessen van het afgelopen jaar. De kinderen hebben de quiz ontzettend goed gemaakt, complimenten!

Voor de godsdienstlessen zit het jaar erop. We hebben afscheid van elkaar genomen, de kinderen hebben een certificaat gekregen als aandenken van dit jaar. Ook de mappen waar ze al hun werk ingestopt hebben is mee naar huis.

Ik kijk terug op een ontzettend leuk jaar.

Voor nu een goede zomer gewenst, groep 8 veel succes op de middelbare school!

De kinderen van groep 7 die voor volgend schooljaar godsdienst hebben gekozen hoop ik na de vakantie weer uitgerust terug te zien.

Hartelijke groet, Juf Doretta