Uit de godsdienstles

Na de voorjaarsvakantie mochten de kinderen die dat wilden, met een hand in de verassingsdoos voelen en raden waarover ze dachten dat de lessen de komende tijd zouden gaan. Een aantal kinderen wisten goed te raden wat er in de doos zat. Uiteindelijk zijn ze tot de conclusie gekomen dat de verhalen over natuur zouden gaan. Dat klopte ook. De kinderen hebben het scheppingsverhaal uit de Bijbel gehoord waarin beschreven wordt hoe God de hemel en aarde gemaakt heeft. Daarna hebben ze gehoord hoe Adam en Eva in het paradijs leefden, maar door de keuze die zij maakten uiteindelijk buiten het paradijs terecht kwamen. Het laatste verhaal waarin het thema natuur naar voren kwam, was het verhaal van Noach en de regenboog. We hebben met elkaar nagedacht waar de regenboog symbool voor kan staan.

Jezus heeft een aantal verhalen verteld. Een daarvan ging over de Barmhartige Samaritaan. De kinderen hebben dit verhaal gehoord, maar voordat het verhaal uit was, mochten zij zelf nadenken hoe zij dachten dat het af zou lopen. Nadat we daar met elkaar over gesproken hebben, is het verhaal verder verteld zoals het in de Bijbel staat. De kinderen hebben nagedacht over barmhartigheid, naaste en hoe zij een “barmhartige Samaritaan” voor iemand anders kan zijn. Ze ontdekten dat dit op veel manieren kan.

De laatste lessen voor de meivakantie stonden in het teken van het Paasfeest, het belangrijkste feest voor christenen. We zijn met Jezus en zijn vrienden op weg gegaan vanaf het moment van Palmpasen. We hebben gezien hoe Jezus het Heilig Avondmaal instelde op Witte Donderdag. De kinderen hebben nagedacht over wat de betekenis voor christenen is van deze maaltijd. Ook hebben ze nagedacht waarom Goede Vrijdag nou eigenlijk zo heet. Het verhaal eindigde bij Pasen: het feest waarbij christenen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Alles wat behandeld is rondom Pasen kwam bij elkaar in de laatste les voor de vakantie. In die les hebben we GVO Ganzenbord gespeelt met elkaar. In teams moesten de kinderen een vraag beantwoorden als ze op een gans kwamen, als je in de put kwam en je beantwoorde een vraag goed, dan kwam je er weer uit. Zo kwam de kennis die de kinderen in de lessen hebben opgedaan goed van pas.