Terugkijken op een mooi schooljaar

Het team van de KJS kijkt terug op een mooi schooljaar.
Op onderwijskundig gebied hebben wij een aantal speerpunten centraal gesteld. Zo hebben we voor begrijpend lezen de afspraken en maatregelen ten behoeve van kwalitatief goede lessen aangehaald. Door dit teambreed te doen ontwikkelen we een doorlopende leerlijn voor de leerlingen.
Op het gebied van het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn leerkrachten in staat te signaleren en hebben zij inzicht in de competenties/vaardigheden die nodig zijn om passend onderwijs te bieden aan deze doelgroep.
Binnen onze professionalisering hebben we als team 3 trainingen van ‘Leefstijl’ gevolgd. Leerkrachten leerden samen op welke wijze zij een veilig pedagogisch klimaat kunnen creëren en bewaken. Daarnaast is een collega de opleiding voor gedragscoach gestart. Dat stelt haar in staat om collega’s te adviseren op juiste wijze te handelen in bepaalde situaties en leerlingen te begeleiden die die dit nodig hebben.

Instroomgroep
Dankzij het toenemende leerlingaantal konden wij na de voorjaarsvakantie starten met een instroomgroep voor de kleuters. Wat waren we blij dat we onze jongste leerlingen een eigen rustige setting konden bieden waar zij met elkaar hun eerste stappen konden zetten in de basisschool.

Ouders/verzorgers
Na lange tijd mochten we ouders weer verwelkomen in school. De deuren gingen weer open, rapportgesprekken konden fysiek plaatsvinden en er werd een ‘kom in de klas’ week georganiseerd. Feesten, excursies en activiteiten mochten weer als vanouds plaatsvinden. Wat vonden we het fijn om dit samen met jullie (ouders/verzorgers) te ervaren.

Vrienden van de KJS
Dit schooljaar hebben we een boost willen geven aan kunstzinnige vorming. De Vrienden van de KJS hebben het mogelijk gemaakt dat alle groepen slagwerkworkshops konden volgen en de kleuters hadden een extraatje middels de dans- en dramalessen van juf Melissa Kramer. Zij heeft haar lessen laten aansluiten op de thema’s van de kleutergroepen. Op die manier kreeg het bewegend leren ook een boost. En last but not least kunnen wij mede dankzij de vrienden van de KJS onze plusklas draaien, waar wij heel trots op zijn!
Dank aan onze lieve vrienden!

Talentmiddagen
Met de hulp van vele (groot)ouders, bekenden en onze collega’s konden ook de talentmiddagen weer plaatsvinden. Van koken tot parfum maken en van vloggen tot EHBO, er was voor elk kind keuze uit verschillende workshops. Een fantastische manier om je talenten te ontdekken!
Dank aan alle ouders, grootouders en andere betrokkenen die deze talentmiddagen mogelijk maakten!

Technieklessen
De technieklessen van meester Jasper zijn lessen waar de leerlingen steeds weer naar uitkijken. Een poosje hebben deze lessen noodgedwongen online plaatsgevonden, maar het leukst was het op het moment dat de hele groep met elkaar in het technieklokaal kon werken. Het ontwerpen en bouwen en daarbij je creativiteit gebruiken is een fijne manier om bezig te zijn. Ook volgend jaar staan de technieklessen weer op het rooster.

Moestuin
Sinds 1 januari is de KJS trotse eigenaar van een prachtig stuk grond op het complex van de tuindersvereniging. Een enthousiaste werkgroep bestaande uit ouders, leerkrachten en een vrijwilliger vanuit de vereniging, Jos Scherpenisse, heeft ervoor gezorgd dat onze leerlingen naar hartelust kunnen werken in de moestuin. Het is een verrijking van ons onderwijs om een deel van onze lessen buiten in de tuin te mogen geven. Kinderen leren het proces van zaaien en oogsten, omgaan met gereedschappen, samenwerken, verzorgen en vooral plezier hebben in de buitenlucht.

Vakantie
Nog een paar schooldagen en dan zit het schooljaar erop.
Namens het hele team KJS wens ik onze leerlingen, ouders en verzorgers een hele fijne vakantie.
We zien jullie graag weer terug op maandag 22 augustus!

Vriendelijke groet,

Diana