Technieklessen Coronaproof

De technieklessen worden aan de groepen nog steeds gegeven door meester Jasper. Dit hebben we als volgt kunnen organiseren;
Meester Jasper levert alle spullen die nodig zijn voor de lessen aan bij de leerkrachten.
Dit doet hij op donderdag na schooltijd.
Op vrijdag logt hij in in het team van de klas die les krijgt. Vanuit huis geeft hij les, de kinderen zien hem op het grote digibord.

 

In de klas begeleidt de eigen leerkracht bij het uitwerken van de opdracht die meester Jasper gegeven heeft. Via de webcam kan hij daarbij meekijken en aanwijzingen geven als dit handig is.

Al met al een heel redelijke oplossing om de leuke leerzame lessen door te kunnen laten gaan.