Schooltijden schooljaar 21-22 en verder

Zoals u weet is er een werkgroep van school bezig geweest met uitzoeken welke schooltijden ouders voor volgend schooljaar het liefste willen invoeren.
Uit de enquête die is uitgezet is gebleken dat zowel ouders als leerkrachten in meerderheid de schooltijden handhaafd zoals deze nu zijn.

Dit is voorgelegd aan de MR. Er is unaniem besloten gehoor te geven aan deze duidelijke voorkeur. Volgend schooljaar maar ook alle jaren erna zullen de schooltijden op de KJS zijn zoals deze nu zijn.

Mocht er in de toekomst een reden zijn om opnieuw nieuwe schooltijden te overwegen dan kan er natuurlijk opnieuw over gesproken worden. Echter, er is op dit moment geen reden om vast te leggen dat een dergelijke overweging nodig is.
Dus op dit moment is het besluit dat de school werkt met de schooltijden zoals afgelopen 3 jaar al gedaan is.