Schoolplan in de maak

Dit jaar schrijven wij een nieuw schoolplan.
Een schoolplan is een plan waarin we beschrijven waar we als school de komende vier jaar naar toe willen werken.

Het team heeft samen gesproken over wat hier in zou moeten/ kunnen staan.
(eerst is er benoemd waar we trots op zijn (een soort 0 meting, waar staan we nu), daarna is er ingezoomd op verbeterpunten)
Ook aan de MR is gevraagd hoe zij denken over de toekomst van de KJS.

Onderdeel van het gesprek met de MR was de mogelijkheid om alle ouders te vragen hoe zij tegen de ontwikkel kansen van de KJS aankijken.

Dat is een goed plan. We hebben daarom in de MR afgesproken dat ik (Godelieve) een Forms op zou stellen (kleine open vragen enquête) en deze aan u (ouders/verzorgers) zou sturen.

Dit zal ik dan ook deze week doen. Via Parro stuur ik een link naar de enquête.
Invullen gebeurt helemaal anoniem.

Mocht u liever in gesprek gaan over dit onderwerp, in plaats van het invullen van de enquête, dan kunt u dit bij de laatste vraag aangeven. (andere vragen kunt u dan open laten).
In dat geval is het wel nodig dat u uw naam en contact gegevens vermeldt.