Schoolfotograaf

Op 22 en 23 juni komt de schoolfotograaf.
Voor de kinderen van school gaat dit gewoon door. Er kunnen geen ouders komen met broertjes en zusjes. Dus deze mogelijkheid komt dit schooljaar te vervallen.
Maar mooie kleren aan voor de schoolfotograaf op 22 en 23 juni is fijn!